06
02 2014
1264

Misiunea FMI pune accentele pe abordarea practică a problemelor ce ţin de reformarea şi modernizarea SFS

Este de salutat opţiunea Misiunii FMI în favoarea abordării practice a problemelor ce ţin de eficientizarea activităţii SFS, cât şi intenţia de a-şi asuma misiunea de coordonare a eforturilor partenerilor de dezvoltare, pe dimensiunea cooperării cu autoritatea fiscală naţională, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu experţii FMI, care efectuează, în perioada 05 – 18 februarie curent, o misiune de asistenţă tehnică la IFPS.

Scopul vizitei experţilor FMI, Justin Zake, Norman Gillanders, Murdo McLeodand şi Joshua Aslett, constă în urmărirea reformelor în progres ale administraţiei fiscale, a provocărilor de implementare, precum și revizuirea/actualizarea recomandărilor FMI, dar şi discutarea priorităţilor de reformare în anul 2014.

În cadrul întrevederii cu experții FMI, Ion Prisăcaru a punctat, la solicitarea oaspeţilor, principalele lacune în modernizarea şi eficientizarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat.

Pe moment, statutul instituţiei nu corespunde unei autorităţi fiscale unitară, are anumite imperfecţiuni cadrul legal ce asigură activitatea SFS, autoritatea fiscală nu dispune de un sistem informaţional performant care să permită o bună organizare a activităţii pe intern şi oferirea de servicii performante contribuabililor. Colaboratorii fiscali nu beneficiază, în pofida pericolelor la care se expun, exercitându-şi obligaţiunile de serviciu, de garanţii de securitate, lipsa de împuterniciri legale fiind însoţită, în unele cazuri, de ingerinţe externe în activitatea acestora, a mai menţionat Ion Prisăcaru.

În acelaşi context, reprezentanţii Misiunii FMI au specificat că şi-au propus o misiune axată pe aspecte practice şi că doresc, până la sfârşitul actualei vizite, să fie identificate, în comun, câteva probleme şi să fie oferite soluţii practice de soluţionare, ceea ce va contribui la eficientizarea activităţii SFS.

În acest sens, a fost menţionată deschiderea Misiunii FMI pentru a ajuta la edificarea unui sistem de date performant, care să ofere informaţii exhaustive despre contribuabili, ceea ce va contribui la reducerea costurilor conformării fiscale şi, doi, va impulsiona statuarea unui înalt grad de conformare al contribuabililor.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.