30
10 2013
1992

Modernizarea şi eficientizarea autorităţii fiscale este un imperativ al zilei

Pentru a construi o administraţie fiscală modernă şi eficientă, capabilă să ofere servicii şi asistenţă performante, constituită pe respectul şi încrederea contribuabililor, autoritatea fiscală trebuie, pentru a maximiza eficienţa, să-şi restructureze activităţile şi să-şi modifice abordările. În acest context, la 29.10.2013 în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc şedinţă de lucru cu privire la simplificarea procedurii de prezentare a informaţiilor. Obiectivul întrunirii a fost revederea tuturor ordinilor, indicaţiilor şi scrisorilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat prin care se solicită de la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale prezentarea periodică a rapoartelor şi dărilor de seamă. La şedinţă au fost prezenţi responsabilii din cadrul IFS mun. Chişinău, IFS pe raionul Orhei, Hânceşti, şi reprezentanţii Î.S. „Fiscservinform”. În cadrul întrunirii s-a discutat despre necesitatea actelor administrative, care pe moment sunt în circulaţie, dificultatea de prezentare, părţile exprimându-şi opinia referitor la oportunitatea modificării, anularii sau automatizării acestora. Utilizarea eficientă a timpului de muncă va conduce şi la creşterea eficienţei activităţii Serviciului Fiscal de Stat care, la rândul său, va permite acordarea unei atenţii sporite procesului de perfecţionarea a opţiunilor de deservire a contribuabililor.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.