06
03 2015
1016

Multiple nereguli depistate la comercianții de flori

Întru exercitarea atribuțiilor de administrare fiscală, în ultima perioadă Serviciul Fiscal de Stat și-a intensificat acțiunile de conformare a contribuabililor din domeniul comercializării florilor, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală. În acest context, în perioada 26 februarie – 05 martie curent funcționarii fiscali au efectuat 359 verificări operative la contribuabilii ce desfășoară activitate în acest domeniu. Este de menționat că din numărul total de controale efectuate, în 311 cazuri au fost stabilite nerespectarea modului de desfășurare a activității de întreprinzător.Drept rezultat, urmează a fi aplicate sancțiuni în sumă totală de circa 1 000 000 lei. Analizând datele obținute, se poate concluziona că, deși Serviciul Fiscal de Stat optează pentru o serie de valori noi, ce presupun îmbunătățirea și sporirea conformării contribuabililor, creșterea civismului fiscal, acestea din urmă sunt ignorate de către contribuabili. Menționăm că cele mai frecvente încălcări constituie:
  1. Desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă – 174 de cazuri;
  2. Nerespectarea regulilor de efectuare a decontărilor bănești în numerar cu utilizarea mașinii de casă și control – 96 de cazuri;
  3. Lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor comercializate – 36 de cazuri;
  4. Împiedicarea efectuării controlului fiscal de către persoanele cu funcții de răspundere, în rezultat fiind sigilate 25 de secții comerciale.
În același timp, în vederea prevenirii și depistării cazurilor de încălcare fiscală, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost instituite 14 posturi fiscale mobile la agenții economici importatori de flori și 1 post staționar la o piață de flori. Ca urmare a multiplelor abateri constatate în segmentul respectiv, a fost efectuată o analiză aprofundată cu referire la riscurile pentru administrarea fiscală, drept rezultat fiind constatată utilizarea schemelor prin nedeclararea tuturor veniturilor obținute atât de către agenții economici importatori, care practică activitate de comerț cu ridicata, cât și de către comercianții cu amănuntul. Serviciul Fiscal de Stat va asigura continuitatea acțiunilor de control a comercianților de flori vii. Totodată, în urma acumulării probelor necesare, în cadrul posturilor fiscale instituite și controalelor fiscale inițiate, vor fi aplicate măsuri de estimare prin metode și surse indirecte a veniturilor nedeclarate. Întru ridicarea nivelului civismului fiscal, Serviciul Fiscal se adresează cu rugămintea către cetățeni să nu rămână indiferenți față de încălcări ale legislației care persistă în sectorul respectiv și, la procurarea florilor, după achitarea banilor pentru acestea, să solicite insistent eliberarea bonului fiscal de către vânzător.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.