13
11 2014
1922

Noi servicii, lansate de IFPS pentru comoditatea contribuabililor

Un nou serviciu de transmitere a informațiilor fiscale prin poșta electronică propune Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru comoditatea contribuabililor. Acesta este întitulat ”Diseminare mesaje” . ”Noi invităm agenții economici, contribuabilii să comunice adresa lor electronică și să ne anunțe de ce informație au nevoie ca să le fie prezentată.De exemplu, poate fi o informație, ce reamintește termenele de achitare a unor impozite și taxe, de prezentare a declarațiilor fiscale, sau o înștiințare despre unele restanțe acumulate, despre modificările parvenite în actele legislative ce reglementează activitatea de business, în eventualitatea, că aceste modificări le-au scăpat. A fost elaborat și un catalog, un registru al serviciilor oferite de fisc, în total 33 de servicii. Aceste servicii vor fi pașaportizate, astfel ca toți contribuabilii să poată lua cunoștință de locul, timpul și sursa, de unde pot lua serviciile și informațiile de care au nevoie,” - a spus șeful adjunct al IFPS Gheorghe Cojocaru. De asemenea au fost inițiate activitățile de studiere a practicilor ce țin de implementarea Contului trezorerial unic
Aceasta înseamnă că la lansarea Contului trezorerial unic contribuabilii vor avea posibilitatea de efectuare a plăților print-un singur ordin de plată. În prezent contribuabilul este implicat în mai multe operațiuni tehnice, el trebuie să meargă în mai multe locuri pentru a lua dispozițiile de plată pentru achitarea diferitor taxe și impozite, ceea ce solicită un consum mare de timp. Vom lansa acest Cont trezorerial unic, contribuabilul va efectua achitarea impozitelor și taxelor doar printr-un singur transfer. Iar Serviciul Fiscal de Stat va redistribui mijloacele, conform clasificației bugetare și la bugetele respective. Sperăm, să fim în măsura de a pune la dispoziția contribuabililor acest serviciu cu începere din 2015 – a adăugat el.
În anul curent SFS a lansat 11 servicii pentru contribuabili, inclusiv 6 servicii electronice. Printre acestea: Contul curent al contribuabilului, Declarația precompletată în regim pilot , Factura electronică ,Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special , Calendarul fiscal și Buletinul informativ al actelor legislative , Centrul unic de apel (080001525).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.