27
10 2014
1239

O discuție constructivă

Dezvoltarea dialogului public-privat este o prioritate pentru Serviciul Fiscal de Stat

Ca urmare a invitației Asociației Patronale ”Camera de Comerț Americană din Moldova”, la data de 23 octombrie curent, a fost organizată o întâlnire între reprezentanții AmCham-ului și Serviciului Fiscal de Stat în persoana dlui Ion Prisăcaru, șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și dl Eduard Poddubnîi, șef al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor.

Evenimentul a avut drept scop discutarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă mediul de afaceri, precum mărimea amenzilor reglementate de legislație și alte aspecte ale administrării fiscale menite să perfecționeze calitatea serviciilor prestate și să îmbunătățească parteneriatul dintre IFPS, pe de o parte, și contribuabili, pe de altă parte.

Subiectele principale puse în discuție s-au axat pe cadrul normativ care reglementează regimul fiscal pe unele tipuri de cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător, mecanismele existente de achitare a impozitelor, precum și aspecte ale legislației care ar putea fi modificate pentru a asigura onorarea obligațiilor fiscale și o administrare fiscală mai eficientă.

În contextul revizuirii sistemului de amenzi existent, dl Prisăcaru a menționat, că, întru realizarea cerințelor stabilite, prin Foaia de Parcurs, privind acțiunile Guvernului și în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014, de comun cu reprezentanții USAID BRITE, au fost elaborate și înaintate propuneri pentru a fi incluse în proiectul de lege ce ține de realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2015.

Pentru a oferi o interacțiune constantă cu contribuabilii, informarea în permanență constituie o prioritate pentru organul fiscal.

Actualmente, prin intermediul postei electronice, contribuabilii sunt informați despre termenele de prezentare a dărilor de seamă, termenele de achitare a impozitelor, modificările operate în legislație. Pentru a majora numărul contribuabililor informați, recent, Serviciul Fiscal a lansat serviciul electronic „Abonează-te la notificări prin email”. Contribuabilii sunt în drept să-și selecteze tematicile mesajelor asupra cărora optează de a fi informați.

De asemenea, participanții la eveniment au fost informați că, actualmente, de către Serviciul Fiscal de Stat se elaborează:

  • SIA ”E-Cereri” care are ca scop crearea posibilității de depunere a tuturor modelelor de cereri-tip în format electronic;
  • SIA ”Înregistrarea online a subdiviziunilor”, care va permite contribuabililor de a informa în mod electronic organul fiscal despre crearea/lichidarea subdiviziunilor sau altor modificări survenite;
  • „Anticamera on-line” care reprezintă un nou instrument al Strategiei de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat, prin care se propune, de a fluidiza comunicarea dintre contribuabili şi conducerea SFS, prin o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Astfel, se propune de a oferi contribuabililor oportunitatea de a discuta cu reprezentanţii conducerii SFS pe diferite subiecte de interes comun. Autoritatea fiscală naţională îşi reconfirmă astfel opţiunea în favoarea unui dialog deschis şi transparent cu mediul de afaceri, în acord cu sloganul SFS – „Funcţionarul fiscal – în serviciul Contribuabilului!”.

Lansarea de noi servicii electronice, ca alternativă a acelor existente, este o provocare pentru Serviciul Fiscal de Stat în contextul în care tindem ca autoritatea fiscală să devină o instituție prietenoasă contribuabililor și să contribuie continuu la o conformare fiscale voluntară ridicată prin serviciile propuse.

În contextul propunerilor de modificare a legislației fiscale, participanții la eveniment au fost invitați de a utiliza noul produs ”Scriem Codul fiscal”, lansat recent, prin intermediul căruia contribuabilii au posibilitatea de a înainta propuneri de modificare a prevederilor Codului Fiscal, ceea ce se încadrează în conceptul de stabilirea a unui dialog public – privat eficient. În acest mod, sectorul privat, cât şi persoanele fizice pot participa activ la îmbunătățirea legislației fiscale și a actului de administrare fiscală per ansamblu.

Astfel, prin oferirea unor servicii fiscale moderne, proceduri simple, care eficientizează fluxul informațional și optimizează cheltuielile și timpul contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat este mai aproape de contribuabili.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.