10
09 2013
1272

O săptămână de activităţi fiscale

În prima săptămână a lunii septembrie, activitatea de verificare şi control fiscal operativ desfăşurată de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău a fost orientată spre asigurarea egalității cetățenilor în fața obligațiilor lor fiscale şi menținerea unei concurențe loiale între agenții economici, prin diminuarea susținută a încălcărilor fiscale care afectează veniturile bugetare şi distorsionează mediul de afaceri. Urmărindu-se atingerea obiectivelor stabilite, s-a acţionat pentru:
  • respectarea legalităţii privind producerea, depozitarea, circulaţia şi valorificarea bunurilor, în locurile şi spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici;
  • respectarea prevederilor privind dotarea şi utilizarea mașinilor de casă și de control fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea urmăririi fiscalizării veniturilor obţinute din activităţile comerciale cu amănuntul;
  • urmărirea respectării normelor de comerț în vederea prevenirii, depistării şi înlăturării operaţiunilor ilicite
Astfel, în zilele de 02.09.2013 - 08.09.2013, inspectorii fiscali au efectuat controale fiscale prin metoda verificării operative la agenți economici din diferite domenii de activitate din municipiul Chișinău. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 5 cazuri de neutilizare a maşinii de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 2 cazuri de neprezentare a documentelor de provenienţă a mărfii la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. f) din Codul Fiscal;
  • 1 caz de păstrare și comercializare a băuturilor alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz, pe care lipsesc timbrele de acciz, încălcându-se prevederile art. 123, alin 5 din Codul Fiscal;
  • 1 caz de păstrare și comercializare a băuturilor alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz, care erau cu timbre de acciz cu semnalmente de falsificare. În dependență de rezultatele expertizei tehnico-științifice vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație;
  • 1 caz de păstrare și comercializare a articolelor de tutungerie marcate cu timbru de acciz de tip vechi, încălcându-se prevederile art. 123, alin. 7 din Codul Fiscal;
  • 30 cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare au fost întocmite 30 procese-verbale conform art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 265,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 27,8 mii lei. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancţionarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenţilor economici în spiritul respectării legislaţiei în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.