20
08 2014
1139

Parteneriat public pentru combaterea economiei informale

Întru combaterea evaziunilor fiscale și creării unui parteneriat public pe o platformă de interoperabilitate statornică și continuie, la 18 august 2014 a fost încheiat Acordul de colaborare între Inspectroatul Fiscal Principal de Stat și Agenția Turismului a Republicii Moldova.

În conformitate cu atribuţiile specifice, scopul acordului îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituţii, pentru desfăşurarea de acţiuni în comun, prevenirea şi contracararea faptelor de evaziune fiscală în domeniul turismului şi al activităţilor conexe acestuia şi, după caz, sancţionarea faptelor contravenţionale, respectiv aplicarea măsurilor legale în situaţiile de constatare infracțională în limita competențelor.

Prin încheierea acordului se urmărește crearea unui mecanism eficient de conlucrare în scopul ridicării gradului de conformare rigorilor legale de către agenții economici din industria turismului, de asigurare a unui flux regulat, complet de schimb de informații veridice (inclusiv în regim on-line), precum și stoparea/sancționarea legală a activității ilicite din industria turismului și activităților conexe acestuia.

Fenomenul economiei informale este tot mai mult în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, altor organe de stat, organizațiilor internaționale ai experților naționali și străini. Studiile și analizele experților străini precum și locali tot mai mult atenționează la cauzele și impactul negative al acestui fenomen asupra economiei naționale.

Este fenomenul negativ care poate și merită a fi combătut în condițiile economice actuale. Aceasta mai are importanță și în contextul aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova. Transformarea muncii informale în muncă formală este privită ca un pas spre atingerea obiectivelor europene menționate în Politicile UE care demonstrează o preocupare semnificativă a comunității europene față de economia informală în general și ocuparea informală în particular.

Modalitățile de combatere a economiei informale vizează și combaterea evaziunilor fiscale, regăsite și în recomandările experților europeni. În acest sens, SFS aplică mecanisme și pîrghii legale pe mai multe segmente de activitate, călăuzindu-se de sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”.

via www.fisc.md

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.