28
09 2015
1094

Perfecționarea serviciilor oferite contribuabililor – o prioritate organizațională susținută de partenerii de dezvoltare din Suedia

În perioada 14-25 septembrie 2015, Serviciul Fiscal de Stat a găzduit două misiuni de lucru, realizate în baza Proiectului de cooperare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Fiscală Suedeză (AFS) 2013-2016, pe componenta ”Deservirea contribuabililor”. Misiunile de lucru au fost focusate pe două componente:
  • efectuarea, de către dna Ylva Vesterlund (expert în Comunicare din cadrul AFS), a unui sondaj calitativ comprehensiv pentru a fi stabilit gradul de satisfacere a contribuabililor la utilizarea serviciile prestate de SFS, cât și de activitatea acestuia, precum și instruirea angajaților SFS în partea ce ține de comunicarea cu mass-media;
  • prezentarea, de către dna Mita Hellberg (ofițer de informare din cadrul AFS) și Dna Cecilia Herjevik (expert în strategii fiscale din cadrul AFS), a serviciilor electronice prestate contribuabililor suedezi, inclusiv a dosarului electronic a acestora, precum și prezentarea sistemului de desconcentrare a canalelor de educare a contribuabililor, la nivelul unor subdiviziuni structurale strategice.
În cadrul primei componente, la sondaj au participat circa 80 de contribuabili din 7 raioane ale republicii, care au reprezentat toate formele juridice de activitate a contribuabililor din republica Moldova. Rezultatele sondajului urmează a fi prezentate SFS de către AFS de îndată ce vor fi procesate de experți. Totodată, circa 130 de angajați fiscali au fost instruiți pe partea ce ține de comunicarea cu mass-media. La cea de-a doua componentă s-a efectuat o trecere în revistă ,cu o descriere succintă, atât a serviciilor, în general, cât și a serviciilor electronice oferite atât în Republica Moldova, cât și în Suedia, cu identificarea principalelor probleme și bariere în perfecționarea acestora, dar și a celor mai bune practici ce ar putea fi preluate. De asemenea, a fost realizată o vizită de lucru la IFS pe mun. Bălți, în cadrul căreia s-a discutat modalitatea de prestare și popularizare a serviciilor electronice la nivelul organelor fiscale teritoriale, dar și posibilitatea de transformare a acestora în unități de stocare și difuzare a informației cu caracter fiscal, în scopuri educative. Experții suedezi au punctat deschiderea contribuabililor în ceea ce ține de întrebările adresate, aceștia percepând SFS ca un partener, în activitatea sa tot mai binevoitor și receptiv, dar și necesitatea implicării organelor fiscale teritoriale în procesul strategic de educare a contribuabililor. Proiectul de cooperare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Fiscală Suedeză 2013-2016 este un acord instituțional interstatal, în cadrul căruia SFS este asistat de către experții din cadrul AFS în ceea ce ține de perfecționarea mecanismelor utilizate în deservirea (atitudini și comportament, e-servicii) contribuabililor și verificarea interimară (riscurile) și finală (auditurile) a acestora.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.