23
10 2013
1351

Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei

Conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut o întrevedere cu experții fiscali de la Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei (AFVO), Bert Koster și Jaap Snaterse.

În cadrul întrevederii, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a mulţumit Administraţiei Fiscale şi Vamale a Olandei pentru colaborarea îndelungata în procesul de reformare a SFS din Republica Moldova, în perioada 2005 – 2013. Şeful IFPS a specificat că, prin asistenţa şi instruirea acordate în implementarea managementului riscurilor de conformare, metodologia “Post Fiscal”, Combaterea fraudelor TVA, Tratarea restituirilor TVA în timpul aplicării principiilor şi ideilor Managementului Riscului de Conformare, studierea metodologiei de impozitare inversă în domeniul TVA, etc., colaboratorii fiscali au căpătat noi cunoştinţe şi abilităţi. Iar aceasta ne va permite să-i identificăm pe evazionişti şi să nu-i deranjăm pe contribuabilii oneşti. De asemenea, Ion Prisăcaru a opinat în favoarea aplicării în practică a cunoştinţelor teoretice şi a pledat pentru continuarea raporturilor de cooperare între SFS şi Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei.

De asemenea, Ion Prisăcaru a menţionat că recent au fost instruiți experți din cadrul IFPS și IFS teritoriale, prin organizarea atelierului de lucru cu genericul „Aplicarea principiilor Managementului Riscului de Conformare (MRC) în raport cu practica de control” şi „Secretul fiscal în cadrul Administrației Fiscale”. Şeful IFPS a exprimat gratitudine interlocutorilor pentru că au dedicat eforturi şi timp pentru instruirea funcționarilor fiscali din cadrul IFPS și IFS teritoriale și şi-a exprimat speranţa că, prin prelungirea programului de cooperare dintre Administrațiile noastre fiscale, pentru anii 2014-2015, vom intensifica această colaborare prin abordarea unor noi teme, care să prezinte interes pentru IFPS.

Șeful IFPS Ion Prisăcaru a înmânat domnului Bert Koster, Consilier superior în politici a Administraţiei Fiscale şi Vamale a Olandei, o Diplomă de merit pentru contribuţie semnificativă în procesul de modernizare a Administraţiei Fiscale din Republica Moldova și o Medalie pentru aport însemnat în dezvoltarea Serviciului Fiscal de Stat. Bert Koster a fost şi rămâne unicul expert care a activat o perioadă de 8 ani pentru a acorda asistenţă Serviciului Fiscal de Stat şi este un exemplu elocvent de expert politic fiscal eficient, profesionist şi competent, cu merite deosebite, de persoană cu calităţi spirituale alese, caracterizată prin modestie, spirit de respect faţă de inspectorii fiscali instruiți, capacitate sporită de muncă, abilităţi de conlucrare eficientă, spirit de echipă şi onestitate.

La acest eveniment a mai participat și membrul Curții de Conturi, Gheorghe Trocin, care de asemenea i-a mulțumit expertului olandez pentru colaborarea fructuoasă în procesul de reformare a administrării fiscale din Republica Moldova. Capacităţile deosebite ale lui Bert Koster, a relevat Gheorghe Trocin, de a-i ghida şi îndruma pe inspectorii fiscali, pe discipoli, abilităţile sale de partajare a cunoștințelor şi implementare a inovaţiilor, toate au condus la ridicarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor Fiscului. Iar aceasta, la rândul său, asigură continuitatea eforturilor depuse de Dumnealui în domeniul edificării unei instituţii de administrare fiscală avansate.

Serviciul de presă al IFPS

5 imagini

  • Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
Image 1 of 5
  • Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
Image 2 of 5
  • Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
Image 3 of 5
  • Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
Image 4 of 5
  • Recunoştinţă pe merite pentru Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
Image 5 of 5

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.