24
12 2015
1984

Referitor la serviciul ”Comandarea on-line a formularelor tipizate”

„Stimați contribuabili! În legătură cu liberalizarea procesului de acordare a diapazonului de serii și numere pentru imprimarea de sine stătătoare a formularelor tipizate de documente primare, comanda acestora pe suport de hîrtie nu se mai realizează (cu excepția formularelor de facturi și facturi fiscale). Despre sistarea procesului de eliberare a formularelor de documente primare pe suport de hîrtie, Serviciul Fiscal de Stat a informat contribuabilii prin intermediul comunicatelor plasate pe site-ul oficial al SFS (www.fisc.md), remise la e-mail și celor înmînate reprezentanților contribuabililor, după caz. Liberalizarea procesului de imprimare de sine stătătoare a formularelor de documente primare pe hîrtie fără însemne de protecție, și anume:
  • foaie de parcurs pentru autoturisme;
  • foaie de parcurs pentru autocamioane; - foaie de parcurs pentru autobuze;
  • chitanță de recepție a plătilor fiscale (1-SF);
  • chitanță de recepție a plătilor nefiscale (2-SF);
  • act de achizie a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
  • act de achizie a mărfurilor;
  • bon de plată;
  • borderou de achiziție a laptelui
a fost demarată, de către Serviciul Fiscal de Stat, încă din 07.07.2014 (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.995), prin oferirea entităților a posibilității de imprimare de sine stătătoare a formularelor menționate, în baza diapazonului de serii și numere acordate în mod automatizat prin accesarea serviciului fiscal electronic „Comandarea on-line a formularelor tipizate”. Această posibilitate este accesibilă și în prezent. Liberalizarea procesului de comandă on-line a diapazonului de serii și numere permite contribuabililor să economisească resurse financiare și de timp în cadrul asigurării cu formulare necesare, acestea urmînd a fi imprimate de sine stătător. Pentru a beneficia de avantajele oferite de complexul de servicii electronice fiscale, elaborate și implementate de Serviciul Fiscal de Stat în interesul contribuabililor, urmează a fi întreprinse următoarele:
  • obținerea semnăturii electronice/mobile în unul din centrele de certificate acreditate în Republica Moldova (Orange, Moldcell, Centrul de telecomunicații speciale);
  • conectarea la serviciile fiscale electronice.
Informații privind conectarea la serviciile fiscale electronice poate fi obținută prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 0-8000-1525, selectînd linia 2 „Asistență tehnică”. Abonarea la serviciile fiscale electronice se face pe termen nelimitat. Pe această cale, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să implementeze în activitatea sa instrumente performante de interconexiune cu organele fiscale.”

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.