01
12 2014
1285

Republica Moldova a crescut cu 35 de trepte la capitolul Achitarea impozitelor, comparativ cu 2013, potrivit Raportului ”Doing Business 2015”

Moldova înregistrează anual succese în cel mai popular rating privind compararea reglementărilor în afaceri pentru antreprenorii locali în 189 de economii, publicat de Grupul Băncii Mondiale. Anul trecut, Moldova a urcat 8 trepte în topul Băncii Mondiale privind facilitarea mediului de afaceri (poziția 78* din 189 de țări, anterior – 86*), anul curent cifrele fiind cu mult mai îmbucurătoare - plus 19 poziții față de anul trecut (poziția 63* din 189 de țări). La capitolul Achitarea impozitelor, experții studiului ne apreciază cu plus (+) 35 de poziții față de anul trecut (poziția 105* – Doing Business 2014, poziția 70* – Doing Business 2015). În acest context, este de remarcat faptul că, pe parcursul a 10 luni ale anului curent, încasările la bugetul public național, administrate de SFS, au înregistrat o creștere de 18,5%, iar sarcina bugetară a fost realizată la nivel de 100,4%. Numai pe parcursul anului în curs au fost lansate 11 noi servicii, inclusiv 6 servicii electronice, printre care SIA ”Contul curent al contribuabilului”, Declarația precompletată (în regim de pilot), e-Factura, Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, Calendarul fiscal și Buletinul informativ al actelor legislative, Centrul unic de apel (080001525), nou Serviciu de diseminare a informațiilor fiscale prin poșta electronică a contribuabililor ”Diseminare mesaje”, au fost inițiate activități de studiere a aspectelor practice pentru implementarea contului unic trezorerial etc. Astfel, urmare a eforturilor depuse, în perioada ianuarie-octombrie curent, ponderea declarațiilor prezentate în mod electronic a constituit 54,3 % din numărul total de declarații depuse (luna octombrie – 75,86%), iar numărul contribuabililor care au utilizat acest serviciu se ridică la 29566. Este de remarcat faptul că, în perioada de referință, numărul total al controalelor efectuate a fost redus cu 22%, iar, în urma realizării Programului de conformare, contribuabilii incluși în acesta au asigurat majorarea achitărilor la buget cu 29%. Totodată, pornind de la faptul că raportul Doing Business 2015 a fost elaborat în baza indicatorilor înregistrați de economiile naționale în perioada 2013/2014 (01.07.2013/01.07.2014), comunicăm că anul 2013 s-a caracterizat prin activităţi care au fost direcţionate spre soluţionarea problemelor arză¬toare cu care se confruntă contribuabilii, soluţionarea cărora ar permite o în¬ţelegere mai bună a legislaţiei fiscale şi reducerea cheltuielilor legate de plata impozitelor, toate sub egida motto-ului ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Putem remarca aici aprobarea Strategiei de comunicare a SFS, ca o platformă de asigurare a unui dialog eficient interinstituțional, precum și cu societatea, majorarea veniturilor la bugetul public național administrate de SFS cu 8,3% față de anul precedent, micșorarea numărului de controale fiscale planificate prin metoda verificării totale cu până la 52% față de perioada precedentă, majorarea cu 22% a veniturilor în urma aplicării Programului de conformare, unificarea taxelor locale într-o dare de seamă (TL 13). În această perioadă a crescut numărul contribuabililor care au utilizat serviciile electronice, inclusiv e-Declarația (706595 de declarații, de la 27371 de contribuabili), iar ponderea declarațiilor electronice a constituit 52 % ( I trim. 2014). Se impune de menționat și faptul că un accent deosebit se pune pe instruirea personalului Serviciului fiscal, întru asigurarea profesionalismului și deservirii calitative a contribuabililor, precum și dezvoltarea profesională a cadrelor. Deși în cadrul sistemului, precum apreciază unii experți în domeniu, mai avem anumite lacune, autoritatea fiscală națională totuși va continua cu un randament sporit să implementeze noi reforme, pentru ca SFS să devină o autoritate publică prietenoasă, care oferă servicii de calitate contribuabililor și își realizează sarcinile ce-i revin în cadrul unui dialog deschis cu mediul de afaceri, caracterizat de relații de parteneriat între SFS și contribuabili. Conducerea SFS, prin implementarea reformelor de modernizare, se aliniază politicilor de modernizare europeană a Republicii Moldova, promovate de către autoritățile de vârf ale statului, dar și la înaltele standarde atinse de serviciile fiscale externe. Amintim că, potrivit raportului menționat, una din cauzele ce au determinat progresele menționate, este implementarea e-Declarațiilor, Achitarea on-line a obligațiilor și anularea capitalului social minim la înregistrarea întreprinderii. După principalii indicatori aferenți domeniului fiscal, datele din Doing Business 2015 sunt următoarele: * Indicatorii ratingului din anul trecut sunt ajustați. Aceștia se bazează pe informațiile ce sunt disponibile în diferite perioade de timp și reflectă corecții de date.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.