15
03 2016
792

Respectarea cadrului legal și normativ de către funcționarii fiscali

În scopul asigurării realizării unui serviciu public stabil, profesionist, imparţial, transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului, creșterii încrederii în autoritatea fiscală și a prestigiului acesteia, șefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale /subdiviziunilor structurale ale IFPS au fost atenționați să aducă la cunoștința angajaților din subordine normele cu privire la respectarea prevederilor cadrului legislativ și normativ , care ar contribui la realizarea a unui astfel de serviciu: Legea nr.158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public, Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale etc.

De asemenea, funcționarii fiscali sunt obligați să respecte regimul de declarare a cadourilor (sunt relevante Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.134 din 22.02.2013 ,,Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol”).

Totodată, în vederea cooperării eficiente între sectorul public, cel privat şi societatea civilă, precum şi întru depistarea factorilor care împiedică dezvoltarea economică şi socială a ţării, contribuabilii și cetățenii pot sesiza cazuri de abateri disciplinare, inclusiv de corupție și conexe corupției comise de către angajații Serviciului Fiscal de Stat, la telefonul liniei anticorupție din cadrul Centrului unic de apel a SFS și adresa electronică mail@fisc.md. Se asigură confidenţialitatea adresărilor şi datelor personale. Telefonul de contact 080001525 (apel gratuit în rețeaua fixă și mobilă).

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.