22
06 2015
852

Rezultate ale activității în sectoare de administrare fiscală

Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Cahul a întreprins în perioada 01– 22.06.2015 mai multe acțiuni, cum ar fi: șapte seminare cu 137 contribuabili din teritoriului administrat și un seminar cu inginerii cadastrali din primăriile raionului Cahul, pe temele:

 • modificările și completările efectuate în Codul Fiscal, Titlul VI ,,Impozitul pe bunurile imobiliare” și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal și modificările recente la articolul XXVI din Legea nr.71 din 12.04.2015 și Comunicatul informativ cu privire la aplicarea corectă a normelor privind modificările mărimilor tranșelor de venit impozabil, scutiri anuale personale (MO nr.139-143 din 05.06.2015 și MO nr.144-149 din 12.06.2015);
 • respectarea legislației fiscale, calculări corecte, vărsări depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale;


În scopul popularizării legislației fiscale, IFS pe raionul Cahul a organizat activitatea funcționarului fiscal în sectoare de administrare fiscală. Generalizarea rezultatelor, în perioada 01.06 – 17.06.2015 a indicat următoarele rezultate:

 • au fost efectuate 44 de ieșiri la fața locului în sectoarele de administrare fiscală;
 • înmânate contribuabililor 401 de scrisori privind conformarea voluntară;
 • au fost depistate 54 cazuri de activitatea ilicită;
 • eliberate 12 de patente de întreprinzător;
 • înregistrați 2 contribuabili noi;
 • au fost înregistrate 8 subdiviziuni noi;
 • purtate 445 de conversații individuale și 3 conversații colective;
 • organizate 2 de seminare la contribuabili din sector.


Direcția control fiscal a întreprins acțiuni cu scopul ridicării nivelului de conformare benevolă a contribuabililor și anume: au fost efectuate 34 controale fiscale operative și întocmite 39 procese-verbale cu privire la contravenții administrative. Drept rezultat, urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale – circa 50000 lei, inclusiv:

 • 15000 lei pentru încălcarea cerințelor art. 8 p.2) lit. c) CF, efectuarea încasărilor bănești în numerar fără utilizarea MCC;
 • 35000 lei pentru încălcarea cerințelor art. 8 p.2) lit. f) din CF și anume, neprezentarea la prima cerere a documentelor de proveniență a mărfurilor supuse comercializării;


Sancțiuni administrative circa – 38600 lei, inclusiv:

 • Art. 263 al.1) – 23000 lei;
 • Art. 2931 ) – 15000 lei;
 • Art. 299 – 600 lei.


La toți contribuabilii, inclusiv persoane-fizice, care au înregistrat încălcări ale legislației, le-au fost înmânate scrisori de conformare fiscală voluntară.
În același timp, pe parcursul perioadei de referință, potrivit Programului de conformare benevolă a contribuabililor, dar și în vederea asigurării principalului obiectiv de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, cum ar fi creșterea gradului de conformare fiscală, a fost organizat un seminar cu contribuabilii supuși monitorizării conform riscurilor, cu scopul asigurării conformării benevole pentru anul 2015. Participanților le-au fost înmânate scrisori de conformare fiscală voluntară, total – 38 scrisori.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.