03
08 2016
1198

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru semestrul I 2016

Un obiectiv important al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. În acest sens, au fost selectați 6 494 contribuabili care întrunesc riscuri de neconformare fiscală, pentru monitorizarea lor prin prisma Programului de conformare. Contribuabilii menționați activează în următoarele domenii:
 • industria alimentară;
 • construcții;
 • comerț cu ridicata și amănuntul;
 • transportul;
 • agricultura;
 • activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
 • întreținerea și repararea autovehiculelor.
Pe parcursul semestrului I 2016, Inspectoratele fiscale de stat teritoriale/DGAMC au întreprins acțiuni și procedee care s-au manifestat prin:
 • expedierea/înmânarea a 5 234 scrisorilor de conformare;
 • organizarea şi desfăşurarea a 1 521 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
 • organizarea şi desfăşurarea a 578 şedinţe de conformare ramurale;
 • organizarea şi desfăşurarea a 562 şedinţe de asistenţă metodologică;
 • efectuarea a 245 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.
Conform informaţiei disponibilă din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, s-au constatat următoarele rezultate obținute în urma monitorizării contribuabililor:

Obligaţiile fiscale calculate

Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional de către cei 6 494 contribuabili, pentru semestrul I 2016 constituie 1 620 802,00 mii lei, ce este cu 406 697,00 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea cu 33,49 %, inclusiv pe domenii: Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional de către contribuabilii menționați constituie 1 355 546,04 mii lei, ce este cu 161 676,19 mii lei mai mult comparativ anul precedent – majorarea cu 13,5 %, inclusiv pe domenii:
 • Agricultura – majorare cu 9,2 % sau cu 8 119,32 mii lei;
 • Lucrări speciale de construcţii – majorare cu 15,1 % sau cu 19 962,79 mii lei;
 • Comerţul cu ridicata – majorare cu 29,9 % sau cu 84 110,9 mii lei;
 • Comerţul cu amănuntul – majorare cu 17,1 % sau cu 31 989,9 mii lei;
 • Industria alimentară – majorare cu 36,5 % sau cu 20 324,3 mii lei;
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor – majorare cu 19,3 % sau cu 6 420,7 mii lei;
 • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare – micșorare cu 11,8 % sau cu 112,2 mii lei;
 • Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie – majorare cu 9,4 % sau cu 5 785,4 mii lei;
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri – majorare cu 26,3 % sau cu 1 586 mii lei;
 • Transportul – majorare cu 38,9 % sau cu 9 884,8 mii lei;
 • Servicii administrative – micșorare cu 18,3 % sau cu 48 323,4 mii lei;
 • Tranzacții imobiliare – majorare cu 34,1 % sau cu 10 688,27 mii lei.

Obligaţiile fiscale achitate

Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional de către contribuabilii menționați constituie 1 355 546,04 mii lei, ce este cu 161 676,19 mii lei mai mult comparativ anul precedent – majorarea cu 13,5 %, inclusiv pe domenii:
 • Agricultura – majorare cu 9,2 % sau cu 8 119,32 mii lei;
 • Lucrări speciale de construcţii – majorare cu 15,1 % sau cu 19 962,79 mii lei;
 • Comerţul cu ridicata – majorare cu 29,9 % sau cu 84 110,9 mii lei;
 • Comerţul cu amănuntul – majorare cu 17,1 % sau cu 31 989,9 mii lei;
 • Industria alimentară – majorare cu 36,5 % sau cu 20 324,3 mii lei;
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor – majorare cu 19,3 % sau cu 6 420,7 mii lei;
 • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare – micșorare cu 11,8 % sau cu 112,2 mii lei;
 • Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie – majorare cu 9,4 % sau cu 5 785,4 mii lei;
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri – majorare cu 26,3 % sau cu 1 586 mii lei;
 • Transportul – majorare cu 38,9 % sau cu 9 884,8 mii lei;
 • Servicii administrative – micșorare cu 18,3 % sau cu 48 323,4 mii lei;
 • Tranzacții imobiliare – majorare cu 34,1 % sau cu 10 688,27 mii lei.
Serviciul Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru administrare fiscală și, în particular, a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective. Eforturile SFS urmăresc obiectivul de a presta servicii de calitate contribuabililor, fiind exprimată încrederea că aceștea, la rîndul său vor activa respectînd legislația în vigoare și își vor onora obligațiile față de stat, contribuind astfel la prosperarea țării.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.