07
09 2016
1037

Rezultatele obținute în cadrul activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală pentru semestrul I 2016

Prin Ordinul IFPS nr.76 Cu privire la organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală din 29.01.2016, a fost implementată pe întreg teritoriu al Republicii Moldova activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală. Activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală are menirea de a populariza legislația fiscală în rândurile contribuabililor, efectuată în scopul instituirii unor relații de parteneriat între Serviciul Fiscal de Stat cu mediul de afaceri și cetățenii. Măsurile, acțiunile și procedeele utilizate de către funcționarul fiscal în sectorul de administrare fiscală practică un caracter de prevenire și s-au manifestat prin următoarele:
  • ieșiri la fața locului - 3 987;
  • expedierea/înmânarea a 13 557 scrisori de conformare;
  • desfășurarea a 13 815 de conversații individuale;
  • desfășurarea a 624 de conversații colective;
  • organizarea și desfășurarea a 423 de seminare.
Activitatea funcționarilor fiscali în sectorul de administrare fiscală s-a scontat cu următoarele rezultate:
  • au fost depistați 4 104 contribuabili care activează ilicit;
  • au fost înregistrate 1 558 subdiviziuni noi;
  • au fost anulate 881 de subdiviziuni;
  • au fost eliberate și/sau prelungite 3 997 de patente de întreprinzător, cuantumul taxelor încasate de la eliberarea și prelungirea lor în sumă de 4 449 695,00 lei;
  • au fost înregistrate 830 de contracte de dare în chirie a apartamentelor și suma încasată în urma înregistrării contractelor date fiind în sumă de 963 650,00 lei.
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 în cadrul activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale au fost depistate persoane care desfășoară activitate de întreprinzător ilicită. Cele mai bune rezultate privind identificarea persoanelor ce desfășoară activitate de întreprinzător ilicită sunt reflectate în diagrama de mai jos. În cadrul activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, o atenție sporită a fost acordată depistării și aplicării acțiunilor de conformare față de persoane care desfășoară activitate de întreprinzător ilicită, cum ar fi comerțul stradal, comerțul în locurile neautorizate, etc. Serviciul Fiscal de Stat reiterează că desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale, fiind posibilă inclusiv și răspunderea penală. Serviciul Fiscal de Stat va desfășura în continuare activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, deoarece conformarea fiscală voluntară se bazează pe un proces educațional de lungă durată, care are drept impact schimbarea comportamentului fiscal al fiecărui contribuabil în parte.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.