12
11 2015
1144

Rezultatele controalelor efectuate de IFS mun.Chișinău în prima decadă a lunii noiembrie

IFS mun.Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele. În ziua de 05 noiembrie 2015 funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun.Chişinău au organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfăşoară activităţi de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta Centrului Comercial „Unic” din mun.Chişinău, în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deţinerea documentelor de provenienţă la mărfurile supuse comercializării, ş.a.. În rezultatul a 26 de controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 10 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente şi 3 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 2 cazuri de neasigurare a bilanţului numerarului în maşină de casă şi control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 6 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • 3 cazuri de neprezentare a informaţiei despre sediul subdiviziunilor, încălcându-se prevederile art. 161, alin 8 din Codul Fiscal;
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 133,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 7,0 mii lei. Ţinând cont de încălcările stabilite în rezultatul controalelor fiscale efectuate, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta centrelor comerciale din mun.Chişinău, cu scopul conformării benevole a acestora cerinţelor legislaţiei în vigoare. Totodată Vă informăm că, Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.