16
02 2015
1727

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.226(11) din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, ”Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226(11) din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare.

În scopul asigurării aplicării corecte a prevederilor art. 22611 din Codul Fiscal şi executării pct.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial nr. 358-363 din 04.12.2014), elaborat în conformitate cu art.22611 alin.(4) din Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele. Conform prevederilor pct.5 din Ordinul IFPS nr.16 din 14.01.2013, informația furnizată de către subiecții nominalizați în pct.3 a prezentului ordin urmează a fi prezentată anual, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal. Prin scrisoarea nr.26-09-16-3771/30 din 06.01.2015 (vizualizează urmînd linkul: www.fisc.md) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informat executorii judecătorești din Republica Moldova că, prin derogare de la prevederile pct.5 al Ordinului menționat, informaţia anului 2014, urmează a fi prezentată, în mod exclusiv, în termen prelungit de până la 20.03.2015. Însă, în legătură cu multiplele adresări parvenite din partea executorilor judecătorești privind acordarea termenului suplimentar pentru obținerea semnăturii electronice de autentificare, care poate fi utilizată doar în relaţia cu organul fiscal și este indispensabilă pentru prezentarea informației reglementate de art.22611 alin.(5), lit.f) din Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin prezenta, informează executorii judecătorești din Republica Moldova despre prelungirea termenului-limită de prezentare a informației pentru anul 2014 pînă la 30.04.2015, inclusiv. Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat atenționează că, pentru perioadele de raportare ulterioare anului 2014, informația solicitată în baza de art.22611 alin.(5), lit.f) din Codul fiscal, urmează a fi prezentată de către executorii judecătorești cu respectarea termenului de prezentare a informației reglementat de pct.5 din Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013, cu modificările și completările ulterioare, adică, anual în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului. În cazul apariţiei unor impedimente în procesul obţinerii semnăturii electronice de autentificare sau a altor probleme de ordin tehnic, ce ţin de transmiterea informaţiei, contactați Centru de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la (022) 822222. Pentru precizarea întrebărilor legate de derularea procedurii privind modul, structura şi termene de prezentare a informaţiei de către executorii judecătorești, apelaţi Direcţia impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la (022) 823360 sau (022) 823365.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.