13
03 2015
2250

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.22611 din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, ”Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare.

În scopul asigurării aplicării corecte a prevederilor art. 22611 din Codul Fiscal şi executării pct.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial nr. 358-363 din 04.12.2014), elaborat în conformitate cu art.22611 alin.(4) din Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele. Conform prevederilor pct.5 din Ordinul IFPS nr.16 din 14.01.2013, informația furnizată de către subiecții nominalizați în pct.3 a prezentului ordin urmează a fi prezentată anual, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal. Prin scrisoarea nr.26-09-16-446/1001 din 12.02.15 (vizualizează urmînd linkul: www.fisc.md), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informat executorii judecătorești din Republica Moldova despre prelungirea termenului-limită de prezentare a informației pentru anul 2014 pînă la 30.04.2015, inclusiv. Din motivul apariţiei unor impedimente în procesul obţinerii semnăturii electronice de autentificare gratuite și a altor probleme de ordin tehnic, ce ţin de transmiterea informaţiei de către executorii judecătorești în mod electronic prin intermediul portalului servicii.fisc.md, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat solicită transmiterea informației pentru anul 2014 de către executorii judecătorești în următorul mod:
  • informația pentru anul 2014 care urmează a fi prezentată de către executorii judecătorești conform anexei nr.9 a Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013 să fie prezentată în format Excel, pe adresa electronică iulian.pavalachii@fisc.md ,
  • denumirea fișierului să corespundă cu numele executorului judecătoresc care prezintă informația (Ex: ExecutoruljudecatorescAnaPalii.xls), cu păstrarea confirmării de transmitere a informației imprimate pe hîrtie, întru evitarea posibilelor divergențe sau contradicții ulterioare pe marginea faptului și termenului de prezentare a informației solicitate în baza art.22611 alin.(5), lit.f) din Codul fiscal.
Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat atenționează că, pentru perioadele de raportare ulterioare anului 2014, informația solicitată în baza de art.22611 alin.(5), lit.f) din Codul fiscal, urmează a fi prezentată de către executorii judecătorești cu respectarea modului și termenului de prezentare a informației reglementat de pct.5 din Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013, cu modificările și completările ulterioare, adică, anual în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului. Pentru precizarea întrebărilor legate de derularea procedurii privind modul, structura şi termene de prezentare a informaţiei de către executorii judecătorești, apelaţi Direcţia impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la (022) 823360 sau (022) 823365.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.