15
08 2014
1622

Șeful SFS, Ion Prisăcaru, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Financiarului

Statul ne-a încredinţat nouă, finanţiştilor, exercitarea uneia dintre cele mai principale funcţii ale sale — asigurarea securităţii financiare. Stabilitatea financiară este primordială în ceea ce priveşte sistemul financiar şi economia țării per ansamblu. Or, sistemul finanțelor publice joacă un rol cheie în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale, iar lucrătorilor din domeniul le revine misiunea de a continua reformele începute pentru creșterea bunăstării populației, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei ședințe solemne, dedicată sărbătorii de astăzi.

În același context, Ion Prisăcaru a specificat că Serviciului Fiscal de Stat îi revine ca sarcină de bază asigurarea calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale. Printre obiectivele principale de dezvoltare continuă ale organelor fiscale este majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, ceea ce produce efecte maxime de reducere a discrepanţelor dintre sarcina de venituri şi acumulările efective. Astfel, graţie experienţei şi abilităţilor angajaților din domeniul financiar, a fost realizată sarcina de a acumula suficiente venituri, concomitent asigurându-se și gestionarea corectă şi eficientă a acestora. Sunt ferm convins, a menționat Șeful SFS, că specialiştii din întreg sistemul financiar al ţării, indiferent de forma de proprietate, cu experienţa, profesionalismul şi devotamentul pe care le demonstrează în activitatea cotidiană, vor depune şi pe viitor toate eforturile pentru dezvoltarea ţării şi creşterea bunăstării populaţiei din Moldova.

La același subiect, Ion Prisăcaru a adresat sincere felicitări tuturor celor ce activează în funcții de financiari, la Ministerul Finanțelor, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în alte instituții și întreprinderi pentru munca asiduă, pentru rezultatele obţinute în reformarea sistemului financiar și fiscal şi, în special, pentru reuşitele din ultima perioadă, contribuţia nemijlocită la refacerea situaţiei financiare în ţară. În contextul sărbătorii profesionale, șeful autorității fiscale naționale i-a felicitat și pe veteranii care au activat în sistemul financiar, urându-le multă sănătate, mari bucurii şi visuri realizate.

Pe finalul ședinței festive, a avut loc cea de-a III-a ediție de premiere a contribuabililor, care îşi achită integral şi în termen obligaţiile fiscale. Acestora le-au fost oferite certificate și diplome de merit, pe motiv că au asigurat un înalt grad de conformare fiscală benevolă, prin calcularea, declararea şi achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform normelor în vigoare.

6 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.