24
10 2013
1032

Seminar desfăşurat la tema stimularea morală a contribuabililor oneşti la Ștefan-Vodă

Pe 18 octombrie 2013, colaboratorii fiscali din cadrul IFS pe raionul Ştefan Vodă au organizat un seminar la tema stimularea morală a contribuabililor oneşti. La seminar au participat reprezentanţi ai agenților economici din diferite domenii de activitate din raza raionului Ștefan-Vodă. Participanții au fost informați despre modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare a contribuabililor, care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală benevolă, prin calcularea, declararea şi achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activităţii de întreprinzător. S-a menționat, că această acţiune se extinde asupra contribuabililor - persoane juridice şi fizice, care practică activitatea de întreprinzător şi sunt înscrişi în Registrul Fiscal de Stat, administrat de Serviciul Fiscal de Stat, şi care au întrunit criteriile enumerate în Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1373 din 18.08.2013. Prevederile Regulamentului se extind și asupra contabililor-şefi ai contribuabililor onești, care au manifestat un înalt profesionalism şi dedicare la conformarea fiscală benevolă, precum şi la ţinerea evidenţei contabile conform reglementărilor în vigoare. Agenda seminarului a continuat cu oferirea de informații privitor la obligativitatea utilizării în activitatea financiar – contabilă a actului de achiziţie a mărfurilor de către agenţii economici care activează în domeniul achiziţiei producţiei agricole de la persoanele fizice, precum și unele aspecte ce ţin de administrarea impozitului pe venit din activitatea operaţională. În același timp, inspectorii fiscali au desfăşurat acţiuni întru prevenirea şi combaterea comerţului ilicit în pieţele din raza de deservire. În cadrul acţiunii desfășurate s-au constatat cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat și cazuri de neutilizare a maşinii de casa şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar, prin ce au fost încălcate prevederile art.8 alin.(2), lit.c) din Codul fiscal. Pentru abaterile constate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în mărime de 20,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 3,6 mii lei. Tot în cadrul acestor acţiuni au fost stabilite 4 cazuri de ridicare a corpurilor delicte în valoare de 800 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.