01
10 2015
1341

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor

În legătură cu defecțiunile tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice și întru acordarea posibilității de procurare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pe care le eliberează Serviciul Fiscal de Stat fără întâmpinarea dificultăților din partea solicitanților, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele. Conform, art.1182 alin.(1) din Codul fiscal, formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se indică numărul de formulare solicitat, depusă de către plătitorul de TVA la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de TVA – la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Totodată, potrivit alin.(2) al articolului menționat mai sus, în termen de 5 zile lucrătoare, organul fiscal examinează cererea depusă și asigură eliberarea numărului solicitat al formularelor de facturi fiscale sau informează contribuabilul despre respingerea cererii dacă, în cadrul termenului stabilit în prezentul alineat, a fost inițiată procedura de anulare a înregistrării contribuabilului în calitate de plătitor de TVA. Astfel, luând în considerație cele menționate mai sus, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează contribuabilii despre faptul că în cazul defecțiunilor tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate eliberarea formularelor tipizate (în termen de 5 zile lucrătoare) urmează a fi efectuată de către IFS teritoriale în baza cererilor scrise de către agenții economici solicitanți.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.