03
07 2015
1342

Serviciul Fiscal de Stat: Comunicat informativ

Întru exercitarea atribuțiilor de administrare fiscală, în ultima perioadă Serviciul Fiscal de Stat şi-a concentrat atenţia şi intensificat acţiunile de monitorizare şi conformare a contribuabililor specializaţi în comercializarea automobilelor, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală şi desfăşurarea activităţii de întreprinzător. În acest context, în rezultatul examinării indicatorilor economici conform dărilor de seamă prezentate la organul fiscal, au fost selectaţi 9 agenţi economici cu riscuri sporite pentru administrarea fiscală, manifestate prin ponderea mică a impozitelor achitate în raport cu volumul livrărilor, cuantumul salariilor declarate, etc. Ulterior, conform riscurilor constatate, au fost inițiate controale fiscale prin metoda verificării operative la subdiviziunile declarate ca „expoziție a automobilelor”. Ca rezultat au fost verificate 15 adrese, fiind constatate un șir de încălcări a legislației:
  • 4 cazuri de încasare a mijloacelor bănești în valută străină,
  • 9 cazuri de neaplicare a mașinii de casă și control,
  • 1 caz de neprezentare la prima cerere a documentelor de proveniență pentru automobilele aflate în vânzare,
  • 1 caz de desfășurare a activității fără autorizație de funcționare,
  • 1 caz de neprezentare a informației organului fiscal despre sediu.
Pe marginea încălcărilor stabilite, urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale şi contravenţionale în sumă totală de circa 112 mii lei. Reieşind din priorităţile stabilite, privind îmbunătăţirea şi consolidarea conformării contribuabililor, creşterea civismului fiscal, la data de 29 iunie 2015, a fost organizată şedinţa Consiliului de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu participarea reprezentanţilor agenţilor economici din domeniul comercializării mijloacelor de transport prin consignaţie, în cadrul căreia a fost reiterată necesitatea stringentă a întreprinderii măsurilor concrete din partea contribuabililor de respectare a legislaţiei fiscale. Serviciul Fiscal de Stat atenţionează subiecţii activităţii de întreprinzător din domeniul vizat despre întreprinderea şi în continuare a acţiunilor de monitorizare, verificare şi măsurile riguroase conform prevederilor legislaţiei în vigoare care vor fi întreprinse în adresa contribuabililor ce vor ignora în continuare multiplele semnale privind necesitatea încadrării activității în cadrul legal.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.