24
06 2014
2078

Serviciul Fiscal de Stat își extinde colaborarea cu Uniunea Profesională ”Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica Moldova (UP ”AFAM”)

La 19 iunie 2014 a avut loc întrunirea reprezentanților Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu membrii Uniunii Profesionale ”Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica Moldova (UP ”AFAM”), în contextul Acordului de colaborare, încheiat la 17 mai 2014, și implementării în practică a acestuia.

Acordul respectiv are drept scop instruirea profesională continuă a cadrelor, în corespundere cu Directivele UE și reieșind din necesitatea perfecționării studiilor cadrelor în domeniile contabil, audit, fiscalitate, cât și necesitatea interpretării și aplicării corecte în practică a prevederilor actelor legislative din domeniul fiscal.

În acest sens, UP ”AFAM” va organiza instruiri pentru colaboratorii IFPS la subiecte ce ţin de contabilitate și audit pe activități specifice și legislația fiscală, precum și instruiri practice în domeniul operării cu diverse produse informaționale de evidență contabilă existente și/sau utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, va consulta colaboratorii IFPS în procesul elaborării procedurilor de control fiscal, specializat pe domenii de activitate.

De comun cu angajații IFPS, UP ”AFAM” va organiza ședințe, mese rotunde, seminare practice, conferințe în contextul conformării contribuabililor, precum și respectării în practică a legislației în domeniile contabil, audit și fiscalitate.

Astfel, procesele-verbale ale întrunirilor, ședințelor de lucru aferente problemelor abordate, discutate și deciziile adoptate de comun acord cu IFPS, vor fi aduse pentru cunoștință persoanelor interesate prin publicarea lor în Monitorul auditorului și expertului UP AFAM (inclusiv pagina Web), precum și în revista Monitorul fiscal ”Fisc. md”.

În contextul primei ședințe de lucru, problemelor abordate de participanți și soluțiile propuse urmează a fi examinate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.