07
03 2015
1041

SFS și-a stabilit, pentru luna martie, obiective și indicatori de performanță la încasarea de venituri la Buget

Misiunea Serviciului Fiscal de Stat este de a încasa venituri la buget, în deplină măsură și în termenele stabilite, realizarea acestui obiectiv fiind de natură să ofere autorităților statului posibilități de a promova politici eficiente de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova. Pentru exercitarea deplină a funcțiilor, pentru luna martie a anului 2015, în scopul majorării acumulării veniturilor la BPN, s-au stabilit următoarele obiective și indicatori de performanță, care urmează a fi atinși de către Inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC, după cum urmează:
  • decalajul dintre nivelul de venituri prognozate și nivelul real încasat pentru perioada de raportare se admite nu mai mult de ±3 % ;
  • sumele încasate la BPN să constituie nu mai puțin de 95% din sumele calculate curent la BPN;
  • ritmul de creștere a veniturilor acumulate față de luna martie a anului 2014 să constituie la:
  • 1.1. Bugetul de stat – 20 %;
  • 1.2. Bugetul unităților administrativ-teritoriale – la nivelul anului precedent;
  • 1.3. Bugetul asigurărilor sociale de stat – 20%;
  • 1.4. Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală – 16%;
  • 1.5. Total încasat la BPN - 12,75%;
  • diminuarea restanței existente la 31.XII.2014 - cu 8,334% lunar;
  • diminuarea sumelor înscrise în evidența specială la data de 31. XII.2014 - nu mai puțin de 3% lunar.
Notă: Pentru inspectoratele fiscale, care au participat la programul-pilot al anului 2014, precum IFS mun. Chișinău, IFS Basarabeasca, IFS Ocnița, IFS Râșcani, se stabilesc, la Bugetul de Stat, indicatori în creștere cu 15%, și la Bugetul unităților administrative teritoriale – la nivelul anului trecut.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.