19
05 2015
1166

SFS și BRITE își propun extinderea proiectului de asistență externă

La data de 14.11.2012 de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în parteneriat cu Guvernul RM a fost lansat Programul BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător), în cadrul cărui au fost realizate mari obiective. Anterior pe data de 12.05.2015, Șeful IFPS, dl Ion Prisăcaru a avut o întrevedere cu reprezentanții BRITE, în cadrul căreia, a relatat despre activitățile realizate, curente precum și necesitățile existente în domeniul fiscal cu impact pozitiv în mediul de afaceri. Au fost menționate principalele activități ce au impact asupra mediului de afaceri: aprobarea Ghidului de deservire, care cuprinde principalele mecanisme ce vizează atitudinea și comportamentul în relațiile cu contribuabilii; a fost elaborată o aplicație, care permite generarea Dării de seamă pre-completate; a fost lansat SIA „Diseminare mesaje”; s-a lansat SIA „e-Factura”; s-a implementat SIA „Anularea declarației precedente” etapa II; s-a implementat subsistemul informațional „e-Certificat”, modulul „Înregistrarea cererii privind eliberarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN”; a fost implementat conceptul ”Prietenul contribuabilului”, ce presupune interacțiunea cu contribuabilii prin intermediul unor persoane din cadrul societății civile instruite și monitorizate de organele teritoriale; a fost implementat cu titlu pilot „Inspector fiscal de sector” etc. Șeful IFPS, dl Ion Prisăcaru, și-a exprimat opinia asupra principalelor activități curente, ce au loc actualmente: elaborarea proiectului de lege privind modificarea statutului SFS; elaborarea Strategiei de deservire a contribuabililor; elaborarea Ghidului de comunicare externă cu contribuabilii; implementarea conceptului Contului unic de achitare; efectuarea unui sondaj cu privire la gradul de satisfacție a contribuabililor; reformarea Paginii oficiale www.fisc.md; elaborarea manualului de control; elaborarea Strategii de dezvoltare a SFS pentru perioada anilor 2016-2020; elaborarea Strategiei IT a SFS etc. Dl Ion Prisăcaru s-a mai referit la sistemele informaționale care urmează să fie lansate în exploatare cu suportul Proiectului BRITE, se lucrează la dezvoltarea SIA” Contul Curent”; elaborarea SIA „Dosarul contribuabilului”; definitivarea implementării SIA ”Managementul cazurilor; elaborarea SIA ”Înregistrarea on-line a subdiviziunilor”; definitivarea și lansarea modului ”Audiența online” etc. Totodată, șeful IFPS a menționat că SFS va agrea și pe viitor extinderea proiectul de asistență externă, fiind expuse necesitățile SFS: reformarea Paginii oficiale www.fisc.md , conform cerințelor experților internaționali; efectuarea unui sondaj cu privire la gradul de satisfacție a contribuabililor de către un factor extern, ex. ONG, pentru veridicitatea rezultatelor sondajului; elaborarea spoturilor video și video tutorialelor pentru contribuabili întru popularizarea legislației și diminuarea poverii fiscale; plasarea ecranului LED lângă sediul IFPS (program pilot) întru popularizarea legislației fiscale; îmbunătățirea Centrului de instruire pentru inspectori și contribuabili cu dotarea bibliotecii electronice și pe suport de hârtie, precum și instruirea mentorilor care vor presta servicii mai calitative contribuabililor; preluarea practicii țărilor UE în domeniul executării silite privind diminuarea poverii fiscale, care are un impact negativ actualmente; educarea civismului prin editarea calendarelor elaborate în conlucrare cu școlile de pictură; elaborarea unei legi speciale cu privire la unificarea bazei de impozitare de remunerare a muncii: impozit pe venit, defalcări sociale, medicale; implementarea unui program de secretariat cu privire la circulația documentelor pe intern. În încheiere, reprezentanții BRITE au apreciat pozitiv conlucrarea cu SFS și a promis să se expună asupra selectării obiectivelor comune de viitor, întru realizarea căror urmează a fi acordat suport.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.