07
11 2014
1513

SFS susține activitatea legală a transportatorilor

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat are ca prioritate educarea fiscală a contribuabililor. Conformarea benevolă la prevederile legislației este dezideratul suprem la realizarea căruia se depun eforturi considerabile: activitatea birourilor de consultanță din IFS teritoriale, lansarea Centrului Unic de apel cu linie telefonică gratuită, seminarele organizate de către SFS pentru contribuabili, remiterea calendarului fiscal și Buletinului informativ al actelor legislative, care urmează să fie integrate în proiectul de diseminare a mesajelor ce va avea un caracter mai complex și multe alte activități prin care vrem să fim de ajutor contribuabililor onești. În același timp, SFS recurge și la verificarea corectitudinii respectării legislației în vigoare, ceea ce va reduce defavorizarea contribuabililor onești care respectă prevederile legale de către contribuabilii ce comit evaziuni fiscale. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, în perioada 06.11.2014 – 10.11.2014, va desfăşura un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri şi bagaje, fiind pus accentul pe verificarea corectitudinii respectării legislației în vigoare și, respectiv, combaterea transportului ilicit de călători, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege. Acțiunea dată decurge din Planul comun de activitate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor privind măsurile de combatere a transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folosul public. La acest capitol, Serviciul Fiscal de Stat îşi propune să fie descurajate şi diminuate activităţile ilicite în domeniul enunțat. Ca urmare, în perioada menţionată vor fi exercitate controale fiscale prin metoda verificării operative pe teritoriul mun. Chişinău, dar și în alte localități de pe teritoriul țării. De asemenea, în cadrul controalelor vor fi supuse verificării teritoriile adiacente centrelor comerciale din mun. Chişinău unde staţionează autovehicule care prestează servicii de transport auto de călători şi bagaje ilicit în regim ,,taxi”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.