18
07 2014
1884

SFS va aplica măsuri de executare silită a obligațiunilor față de buget față de cei care încalcă legislația în vigoare

Depunând eforturi susținute pentru a asigura acumularea eficientă de venituri la Bugetul Public Național, Serviciul Fiscal de Stat face apel către reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova să nu admită ilegalități în activitățile economice derulate și să se conformeze benevol la rigorile legislației în vigoare. Acest apel survine într-o perioadă, în care inspectorii fiscali au anihilat mai multe structuri ce practicau activități economice ilicite, eschivându-se de a plăti taxele și impozitele corespunzătoare la buget.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, de comun cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a efectuat recent verificări privind respectarea legislației în vigoare de către un agent economic care desfășoară activitate de comercializare a produselor petroliere (SRL Agrocom-Oil). Fiind efectuate șase controale fiscale operative, la subdiviziunile contribuabilului, amplasate în raionul Florești, s-au constatat mai multe nereguli, precum comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere în lipsa licenței.

Această activitate ilicită se practica în unitățile specializate din satele Sănătăuca, Cunicea, Frumuşica, Prodăneşti, Unchiteşti și în orașul Mărculeşti. Potrivit legislației în vigoare, desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licenţiere sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.

Astfel, în acest caz suma totală a livrărilor efectuate în lipsa licenţei constituie 782 907 lei, urmând, așadar, să fie estimate corespunzător obligațiunile fiscale ale celor ce au încălcat legea în cazul descris, în aceeași sumă.

Un caz similar a avut loc în luna martie 2014, când, de comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţie, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat controale fiscale prin metoda verificării operative la subdiviziunile staţiilor PECO ce aparţin unui agent economic ce desfăşoară activitatea în UTA Găgăuzia.

Aici au fost constatate mai multe încălcări a legislaţiei în vigoare, precum efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără eliberarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control; neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar; împedicarea controlului fiscal prin neprezentarea documentelor necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului; desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie; neîntocmirea documentelor primare contabile; existenţa excedentului şi deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti; lipsa cantitativă a produselor petroliere.

Un alt caz de eludare grosolană a legislației în vigoare a fost descoperit și în municipiul Chișinău, în domeniul alimentației publice. Astfel, inspectorii fiscali au descoperit o reţea de comercializare a produselor „fast-food” (denumirea comercială a întreprinderii — ”Gustoșel”), a fructelor şi legumelor, băuturi răcoritoare (cvas), activitatea fiind desfășurată contrar legislaţiei în vigoare.

În acest caz s-a atestat că activitate de antreprenoriat, dusă prin încălcarea normelor legale, este gestionată de către una și aceiași persoană, care a prezentat documentele de constituire doar pentru 3 agenți economici, activitatea comercială fiind desfășurată în lipsa mașinii de casă și control, autorizației de comerț, documentelor de proveniență pe producția realizată, vânzătorii nefiind angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Urmare a controalelor efectuate, respectivilor agenți economici le-au fost calculate sancţiuni fiscale în sumă totală de 3 902 053 lei.

Totodată, faţă de aceşti agenți economici au fost întreprinse măsuri de executare silită a obligațiunilor față de buget, inclusiv prin suspendarea operațiunilor la conturile bancare, le-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara și au fost privați de posibilitatea perfectării documentelor etc.

În contextul celor menționate mai sus, Serviciul Fiscal de Stat reiterează repetat că nu va tolera activitatea contribuabililor ce se înscriu în zona economiei subterane și va aplica, pentru a înlătura concurența neloială și presiunile economice asupra contribuabililor onești, întreg arsenalul măsurilor legale, pentru a curma evaziunea fiscală și pentru a-i deferi justiției pe cei ce încalcă legislația în vigoare.

Serviciul de presă al IFPS

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.