22
12 2014
1429

Situația din transport pe agenda Consiliului de Conformare al IFPS

Domeniul transportului auto de călători și bagaje continuă să prezinte riscuri pe dimensiunea achitării oneste a plăților legale către buget, pe care motiv Serviciul Fiscal de Stat va continua să monitorizeze îndeaproape acest gen de activitate, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței Consiliului de Conformare a IFPS. În cadrul acestei reuniuni, la care au participat reprezentanți ai zece agenți economici din branșă, șeful autorității fiscale naționale a specificat necesitatea stringentă a unor acțiuni eficiente din partea acestor contribuabili, care să conducă la eliminarea/diminuarea esențială a impactului riscurilor de neconformare. Deschiderea SFS către un dialog constructiv cu reprezentanții mediului de afaceri și promovarea conformării fiscale voluntare, a relevat Ion Prisăcaru, rămân o prioritate a activității noastre, dar rău-platnicilor, ce nu-și onorează deliberat obligațiunile față de buget, li se vor aplica toate sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Evaziunea fiscală prezintă un atentat la bunăstarea întregii noastre societăți, a fiecărui cetățean în parte, și nu putem admite asemenea cazuri, dacă ne propunem să trăim într-un stat de drept, democratic, a conchis Ion Prisăcaru, aducând mai multe exemple de prejudiciere a bugetului statului de către unii contribuabili din domeniul transportului public. În același context, părțile au făcut un schimb de păreri pentru identificarea soluțiilor și a instrumentelor de redresare a situației, cu accente pe eradicarea salariul în plic, a muncii la negru, neutilizării mașinii de casă și control, activitatea ilicită, diminuarea impozitelor și taxelor aferente bugetului, cât și alte aspecte ce țin de activitatea în domeniul transportului auto de călători în folos public. Reprezentanții agenților economici prezenți la ședință și-au expus, la rândul lor, opiniile vizavi de problemele și deficiențele de care se ciocnesc în cadrul activității, fiind atenționați, totodată, asupra necesității de a face ordine în cele ce țin de remunerarea muncii angajaților (să corespundă cadrului legal), să fie legalizate raporturilor de muncă între șoferi și agentul economic și să se conformeze voluntar la capitolul calculării, declarării și achitarea pe deplin a obligațiilor fiscale. Notă: Consiliul de Conformare este o structură consultativă a IFPS, creată pentru acordarea de recomandări şi soluţii practice în vederea creşterii gradului de conformare benevolă a contribuabililor. Din Consiliul de Conformare fac parte reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova, ai Asociației Businessului European din Republica Moldova, ai Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova, ai ICS “PricewaterhouseCoopers” Audit S.R.L., ai Uniunii Transporturilor și Drumurilor din Republica Moldova și Asociației Companiilor Private TIC din Moldova, ai Biroului Executiv ”Moldcoop”, ai Institutului Național de Cercetări Economice, ai Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a Republicii Moldova. De asemenea, din Consiliu mai fac parte reprezentanți ai clerului, precum și personalități marcante din domeniul artei și culturii din Republica Moldova.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.