04
11 2013
1168

Spre atenţia tuturor agenţilor economici!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vă informează că, în ultimul timp, pe adresa administraţiei fiscale au parvenit mai multe informaţii despre prezentarea, la agenţii economici, a diferitor persoane, cu scopul de a efectua controale în numele organelor fiscale, dar, în realitate, acestea neavând nimic în comun cu activitatea acestora.

Pentru a apăra interesele contribuabililor, prin prezentul comunicat Serviciul Fiscal de Stat explică modalitatea de identificare a funcţionarilor fiscali, care îşi exercită legal atribuţiile de control şi de executare silită a obligaţiilor.

În conformitate cu prevederile art. 134 al Codului fiscal, republicat într-o ediţie specială a Monitorului Oficial din 8 februarie 2007, funcţionarul fiscal îşi exercită atribuţiile privind controlul fiscal la faţa locului sau privind executarea silită a obligaţiilor fiscale în baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal.

Astfel, conform prevederilor art. 216 alin.(2) din Codul fiscal, controlul la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise ale conducerii organului teritorial, prin care personalul este împuternicit să-şi execute atribuţiile.

Totodată, funcţionarii fiscali se deosebesc prin aceea că dispun de legitimaţii de serviciu, ce reprezintă un document oficial ce adevereşte statutul juridic al acestuia, apartenenţa prezentatorului ei la organul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi confirmă împuternicirile funcţionarului în exerciţiul funcţiunii, acordate lui în conformitate cu prevederile alin.(4) din art. 148 al Codului fiscal şi alte acte normative ale Republicii Moldova.

Modelul legitimaţiei este aprobat prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 31 din 2 martie 2007, cu privire la Regulamentul privind modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat şi formularelor legitimaţiilor de serviciu (Monitorul Oficial nr. 60-63 din 4 mai 2007).

Astfel, la iniţierea unor atribuţii de control la faţa locului, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere (în cazul dat – a controlului fiscal) şi legitimaţia de serviciu. La solicitarea contribuabilului, acestuia i se înmânează o copie a Deciziei.

Ca modalitate de excepţie este cumpărătura de control, exprimată în crearea artificială de către funcţionarul fiscal a unei situaţii de procurare a bunurilor materiale sau de prestare a serviciilor fără scop de consum. După efectuarea acesteia, contribuabilul este informat despre aplicarea procedurii corespunzătoare art. 224 al Codului fiscal. După constatarea cauzei, bunurile materiale se restituie contribuabilului, iar mijloacele băneşti – respectiv funcţionarului împuternicit.

La finalizarea controlului, de către funcţionarul fiscal se întocmeşte un document sub forma unui act de control, în care se consemnează rezultatele şi se semnează de ambele părţi. La posturile fiscale, actul se va întocmi numai în caz de încălcări ale legislaţiei.

În caz de apariţie a unor îndoieli, privind necorespunderea personalului implicat în controale, agenţii economici se pot adresa la linia fierbinte a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (tel.022 82-34-08, 22-67-49).

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.