30
12 2015
1288

Standarde internaționale aferente conturilor bancare

În conformitate cu planul de organizare a seminarelor, inspectorii Secţiei administrarea contribuabililor din cadrul DAF au desfăşurat, la 18 decembrie curent, un seminar сu contribuabilii din raza de deservire, la care s-au discutat:
  1. Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, aprobat de către Ministrului Finanţelor prin Ordinul nr.180 din 12 octombrie 2015;
  2. Impozitul pe venit la sursa de plată. Modalitatea de completare a Notei de informare anuală Forma IALS14 pentru 2015.
  3. Liberalizarea procesului de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale;
  4. Serviciul electronic “e-Factura”.
Seminarul, desfășurat de comun cu reprezentanții CTAS Ștefan Vodă și CNAM, s-a bucurat de prezența a 82 de contribuabili din diferite domenii de activitate. Accentul principal a fost pus pe modalitatea de utilizare de către contribuabili, începând cu 1 ianuarie 2016, a codului IBAN la efectuarea transferurilor naționale, inclusiv celor destinate bugetului public național. La finalul reuniunii, participanții au completat un chestionarul, de sugestiile şi propunerile din aceste chestionare se va ţine cont la stabilirea subiectelor pentru seminarele viitoare. În scopul majorării gradului de conformare a contribuabililor au fost remise cinci scrisori privind conformarea benevolă şi au avut loc 5 şedinţe de lucru cu contribuabilii ce întrunesc riscuri sporite de neconformare fiscală. Cu scopul asigurării principalului obiectiv de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, care constitue creşterea gradului de conformare fiscală a contribuabilior, şi în scopul combaterii fenomenului de evitare a declarării venitului obţinut şi achitării pe deplin a obligaţiilor fiscale, Inspectoratul Fiscal de Stat Ştefan Vodă a efectuat verificărea obligaţiunilor cu privire la impozitul pe venit a 728 de persoane fizice cetăţeni. În rezultatul verificării efectuate, au fost recepţionate 1050 de declaraţii privind impozitul pe venit. De asemenea, a fost efectuat controlul corectitudinii calculării impozitelor pe proprietate la 7 primarii. Pentru majorarea acumulărilor la buget și reducerea restanțelor, în perioada nominalizată au fost purtate discuții cu 22 de contribuabili, cei mai mari agenți economici restanțieri, stabilindu-se termeni rezonabili de onorare benevolă a obligațiilor fiscale la BPN. Ca urmare a acțiunilor întreprinse şi aplicând pârghiile executării silite a obligaţiei fiscale, colaboratorii IFS Ştefan Vodă au acumulat plăţi, impozite şi taxe la BPN în sumă totală de 758,5 mii lei. De asemenea, au fost încasate mijloace băneşti, de pe conturile bancare ale contribuabililor, în sumă de 550,1 mii lei, au fost încasate mijloace băneşti de pe conturile bancare ale debitorilor, în sumă de 10,1 mii lei, au fost ridicate mijloace băneşti din casieriile agenţilor economici restanţieri, în sumă de 198,3 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.