27
02 2014
2559

Stimați contribuabili, spuneți NU salariului „în plic”!

Achitarea salariului ”în plic”, inclusiv utilizarea muncii ”la negru”, reprezintă una din modalităţile de eschivare a agenţilor economici de la declararea şi plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Depistarea, sancţionarea, precum şi preîntâmpinarea fenomenului respectiv este printre obiectivele principale ale SFS, fiind întreprinse acţiuni permanente de verificare a contribuabililor cu risc sporit. Recurgerea agentului economic la practicarea schemei respective, poate fi presupusă ca urmare a examinării informaţiei disponibile, aprecierii riscului, întreprinderii acţiunilor de verificare, şi anume:
  • Examinarea informaţiei privind salariul mediu calculat de către agentul economic pentru un salariat, conform datelor oficiale de care dispune Serviciul Fiscal, şi salariul mediu propus pe piaţa forţei de muncă la momentul actual, precum şi în tangenţă cu salariul mediu prognozat pe economie;
  • Examinarea informaţiei disponibile privind caracteristicile afacerii desfăşurate de către agentul economic, estimarea necesarului de personal şi compararea indicatorului respectiv cu numărul de persoane angajate oficial;
  • Efectuarea verificărilor inopinate în vederea stabilirii persoanelor de facto angajate, etc.
Este evident că schema respectivă presupune interesul ambelor părţi - a angajatorului care propune o astfel de salarizare şi a angajatului – care în fapt acceptă primirea salariului neoficial. În final, ambii îşi asumă conştient sau inconştient riscurile aferente, care constituie: Pentru angajator – mediul de afaceri:
  • Practicarea achitării salariilor în plic şi/sau utilizării muncii la negru, plasează întreprinderea Dvs. în lista agenţilor economici cu risc în administrarea fiscală. Astfel, atenţia organelor de control va fi una sporită, inclusiv fiind aplicate măsuri de monitorizare şi control cum sunt – verificări inopinate, controale fiscale totale, instituirea de posturi fiscale;
  • Întreprinderea capătă statutul de agent economic cu nivel scăzut al transparenţei activităţii desfăşurate;
  • Achitarea neoficială a salariilor, reduce pentru angajator drepturile şi posibilităţile reale de recuperare a eventualelor prejudicii cauzate de către salariat;
Depistarea de către SFS şi/sau alte organe de control abilitate a cazurilor de utilizare a muncii la negru, sau alte încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul salarizării se vor solda cu calcularea impozitelor şi taxelor aferente şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcările admise, suma acestora de regulă prevalează faţă de „beneficiul” de moment obţinut prin nedeclararea salariilor oficial achitate. Pentru angajat – persoana fizică:
  • Reamintim că prin modificările operate la Codul Fiscal, în anul 2012, este stabilit temeiul şi condiţiile de aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice.
  • Este evident că sub incidenţa prevederilor respective vor nimeri inclusiv şi salariaţii care acceptă achitarea salariilor la negru, riscând de a fi calculate obligaţiuni la buget, inclusiv sancţiunile corespunzătoare.
  • Declararea valorii integre a salariului, asigură protejarea drepturilor angajatului conform prevederilor Codului Muncii şi altor acte normative specializate;
  • Salariile achitate oficial reprezintă un garant pentru beneficierea de indemnizaţiile prevăzute de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, beneficierea de pensia corespunzătoare muncii depuse.
În scopul verificării calculării corecte, vărsării depline şi în termen la buget a sumelor obligaţiilor fiscale aferente veniturilor achitate salariaţilor, în perioada anului 2013 au fost efectuate circa 1171 controale fiscale, inclusiv controale mixte cu participarea funcţionarilor Inspecţiei Muncii, ca rezultat au fost calculate suplimentar la buget impozite şi taxe şi aplicate sancţiuni în valoare totală de 6 748,9 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în valoare de 326,7 mii lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.