06
05 2016
5022

Terminalele POS urmează să fie instalate pînă la 1 iulie 2016

DAF Centru a IFS Chișinău, în scopul conformării benevole la cadrul legal, informează că, potrivit prevederilor art.7 prim pct.1 din Legea nr.845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, agenții economici (cu excepția asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de micro-finanțare) al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligați, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS și să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepția rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei. Însă, prin derogare de la prevederile menționate, agenții economici al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sunt obligați să instaleze terminale POS până la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei, în cazul în care:
  • achitarea plăților a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale;
  • activitățile menționate se desfășoară în sate (comune), cu excepția celor aflate în componența municipiilor și orașelor.
În același timp, în temeiul art.10 pct.51 din prezenta lege, nerespectarea prevederilor art.71 se sancționează cu o amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz. În cazul în care agentul economic nu s-a conformat prevederilor art. 71 în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii, i se va aplica o amendă în mărime de 18000 de lei. Controlul și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele fiscale. În contextul celor expuse, solicităm să analizați situația entității și în cazul apariției condițiilor expuse mai sus, să vă conformați legislației.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.