13
08 2013
2001

Un nou produs electronic lansat de IFPS - „Registrul electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA”

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, asistat de către Administratorul IS „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, a relatat astăzi despre lansarea unui nou produs electronic - sistemul informaţional automatizat „Registrul electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA” -, care are drept scop evidenţa cererilor şi deciziilor de restituire şi monitorizare a termenilor de soluţionare a acestora. În cadrul conferinţei de presă, şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că acest sistem a fost creat pentru a se asigura o evidenţă cât mai eficace a procesului de procesare a cererilor de restituire TVA, totodată având posibilitatea de a genera rapoarte de totalizare şi statistice privind restituirea TVA. Aceasta presupune că se vor exclude în totalitate cazurile în care cererile de restituire a TVA erau undeva ascunse sau uitate în sertare, ceea ce lăsa portiţa deschisă pentru acţiuni de corupere şi mituire. Noul serviciu electronic ne va permite să combatem acest fenomen, a menţionat Ion Prisăcaru, deoarece vom monitoriza în regim on-line când a fost depusă cererea de restituire a TVA şi la ce etapă se află acţiunea, dacă va fi efectuat, de către SFS, un control de rigoare, sau cererea se acceptă fără de verificări suplimentare. Peste o scurtă perioadă de timp (circa o lună) de acest serviciu vor beneficia toţi contribuabilii. În acelaşi context, Administratorul IS „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, a specificat că prin lansarea noului serviciu electronic, IFPS va face mai eficientă deservirea contribuabililor, va asigura perfecţionarea permanentă a procedurilor de administrare fiscală, va lărgi spectrul de servicii şi va spori calitatea lor, iar toate acestea vor asigura creşterea considerabilă şi permanentă a volumelor colectărilor la bugetele de toate nivelurile. În acelaşi timp, implementarea noilor servicii electronice reprezintă şi un instrument modern de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi SFS. La acelaşi subiect, Ion Prisăcaru a relevat ataşamentul IFPS pentru implementarea tehnologiilor IT este demonstrat şi prin lansarea, pe parcursul ultimilor două luni, a mai multor servicii electronice, precum „Verificarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control de la unitatea de schimb valutar”, care este accesibil pe portalul serviciilor fiscale electronice, a serviciului „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”. Precum astăzi, bunăoară, alături de lansarea Registrului electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA, Serviciul Fiscal de stat invită deja contribuabilii interesați să se înregistreze pentru testarea unui nou serviciu electronic - „e-Factura”. Urmărind reformarea şi modernizarea SFS, a mai specificat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, conducerea IFPS îşi exprimă convingerea că aplicarea la scară largă a tehnologiilor informaţionale va face posibilă atingerea obiectivelor de guvernare şi de realizare calitativă a reformelor din cadrul serviciului nostru. Se mai doreşte micşorarea cheltuielilor contribuabililor şi intensificarea comunicării dintre conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi plătitorii de impozite, societatea civilă, instituţiile statului. Indiscutabil, lansarea unor asemenea servicii electronice va servi drept premisă pentru descurajarea corupţiei atât din serviciul fiscal, cât şi la scara întregii societăţi. Păşind în pas cu timpul, IFPS pune accentele pe implementarea tehnologiilor informaţionale, pe popularizarea principiului conformării benevole a contribuabililor şi sporirea acumulărilor de taxe în bugetul ţării, şi acţionează potrivit moto-ului – „Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.