09
03 2016
874

Un pas înainte pentru Proiectul TAMP

A avut loc prima ședință a Comitetului director al Proiectului pregătitor pentru implementarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) – în componența căruia sunt incluși reprezentanți ai managementului IFPS, Î.S. ,,Fiscservinform”, cât și ai factorilor cheie interesați, cum ar fi: Ministerul Finanțelor, Banca Mondială, Delegația UE în Republica Moldova, Agenția Fiscală Suedeză, Centrul de Guvernare Electronică eGOV și Compania de consultanță ,,Moore Stephens LLP”.

Comitetul Director al Proiectului este creat ca structură pentru coordonarea la nivel strategic a activităților în cadrul Proiectului pregătitor, inclusiv aprobarea planurilor și rapoartelor de activitate, a livrabililor principali ai proiectului, și ca platformă de comunicare dintre factorii cheie interesanți de proiect, schimb de idei și experiență.

În cadrul ședinței de astăzi a fost examinat și aprobat Raportul de inițiere pentru Proiectul pregătitor, care include metodologia, criteriile de acceptanță, livrabili principali de activitate pentru etapa următoare ce țin de maparea proceselor de business și definirea cerințelor pentru Sistemul Informațional Integrat al SFS.

În alocuțiunea sa, dl Serghei Pușcuța, Șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Conducător al Comitetului Director al Proiectului pregătitor, a menționat importanța proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) și, respectiv, a Proiectului pregătitor pentru Serviciul Fiscal de Stat și pentru țară, inclusiv stabilitatea economică și îmbunătățirea climatului de afaceri pentru contribuabili.

În același timp, Serghei Pușcuța și-a exprimat disponibilitatea de a-și aduce aportul la transpunerea cu succes a Proiectului și a solicitat de la toate părțile interesate să depună eforturi pentru implementarea Proiectului pregătitor.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.