30
05 2019
1752

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 31 mai 2019

Mâine, 31 mai curent, va ieși de sub tipar nr. 178-184 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Grenada (nr. 1160-VIII, 18 mai 2019).
 • Decret privind completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 108-VII din 7 iunie 2012 (nr. 1162-VIII, 21 mai 2019
 • Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova
Curtea Constituțională publică:
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 alineatul (2) din Codul penal (nr. 17, 11 februarie 2019).
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (2) din Codul de executare (nr. 22, 25 februarie 2019)
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 26, 25 februarie 2019)
Curtea de Conturi publică:
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 28, 22 aprilie 2019).
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 33, 25 aprilie 2019).
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 253, 29 mai 2019)
 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (nr. 263, 29 mai 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 (nr. 265, 29 mai 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 269, 29 mai 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 (nr. 271, 29 mai 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 272, 29 mai 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 (nr. 273, 29 mai 2019)
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 132, 24 mai 2019)
Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 81, 24 mai 2019).
Serviciul Vamal publică:
 • Ordin referitor la aprobarea Ghidului privind verificarea dovezilor de origine preferențială, prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (nr. 240-O, 22 mai 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind operațiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci (nr. 245-O, 27 mai 2019)
Comisia Națională a Pieței Financiare publică
 • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) (nr. 19/3, 13 mai 2019).
 • Hotărâre referitor la confirmarea Ordinului președintelui CNPF privind organizarea managementului instituțional (nr. 21/15, 27 mai 2019).
Serviciul Fiscal de Stat publică:
 • Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 (nr. 216, 17 mai 2019).
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 225, 23 mai 2019).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.