14
02 2019
998

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial din 15 februarie

Mâine, 15 februarie 2019, va ieși de sub tipar nr. 49-58 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:

 • Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi efectivului-limită de personal ale Consiliului Concurenţei (nr. 8, 7 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la solicitarea unei misiuni de audit public extern al proiectului de asistenţă tehnică privind reconstrucţia clădirii Preşedinţiei Republicii Moldova (nr. 10, 7 februarie 2019).
 • Decret pentru promulgarea Legii privind substanțele chimice (nr. 1095-VIII, 12 februarie 2019).
 • Lege privind substanțele chimice (nr. 277, 29 noiembrie 2018).

Curtea de Conturi publică:

 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017(nr. 94, 17 decembrie 2018).
 • Hotărâre privind Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova (nr. 98,21 decembrie 2018).
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Unității pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituția Publică „EMP management durabil POP”, încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 99,21 decembrie 2018).

În PARTEA IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

 • Hotărâre cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 58, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2016 (nr. 59, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Republica Moldova”, faza a II-a (nr. 60, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul educaţiei, învăţămîntului superior şi cercetării ştiinţifice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Doha la 17 decembrie 2018 (nr. 61, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri în scopul construcţiei drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, pe segmentul de ocolire a oraşului Căuşeni (nr. 64, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (nr. 65, 11 februarie 2019)
 • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 67, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri internațional și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 73, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 76, 11 februarie 2019).
 • Hotărâre privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 (nr. 80, 11 februarie 2019)

În PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Ministerul Economiei și Infrastructurii publică

 • Ordin cu referire la completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (nr. 34,6 februarie 2019).
 • Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electrician-montator rețele de iluminat” (nr. 618, 28 decembrie 2018).
 • Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” (nr. 619, 28 decembrie 2018)
.

Ministerul Justiției publică
 • Ordin cu privire la împuternicirea cu dreptul de a elibera duplicate și informații din arhiva deținută (nr. 39, 12 februarie 2019

Ministerul Apărării publică
 • Ordin privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie (nr. 33, 22 ianuarie 2019)

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului publică
 • Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului (nr. 5, 14 ianuarie 2019).

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale publică
 • Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-36, 11 februarie 2019)

Comisia Națională a Pieței Financiare publică
 • Hotărâre cu privire la radierea unor valori mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/1, 11 feruarie 2019

Banca Națională a Moldovei publică
 • Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 41, 6 februarie 2019).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.