23
08 2018
3159

Citim în Monitorul Oficial din 24 august 2018

Mâine, 24 august 2018, va apărea de sub tipar nr. 295-308 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege privind aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova (nr. 67, 26 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei
 • Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 129, 13 iulie 2018) și Decretul de promulgare al legii
 • Lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstrucția Casei municipale de cultură din Comrat, municipiul Comrat, str. Lenin nr. 196, UTA Găgăuzia (nr. 167, 26 iulie 2018) și Decretul de promulgare
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 169, 26 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 182, 26 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei
Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică:
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 (nr. 51, 23 iulie 2018).
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relaţii Interetnice încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 54, 25 iulie 2018).
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (nr. 781,
 • 1 august 2018).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 782, 1 august 2018).
 • Hotărâre cu privire la utilizarea mijloacelor financiare (nr. 792, 1 august 2018).
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (nr. 807, 20 august 2018)
 • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură (nr. 812, 20 august 2018).
 • Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1279/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat (nr. 819, 20 august 2018).
 • Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2014 privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013 (nr. 833, 20 august 2018
 • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 824, 20 august 2018).
 • Hotărâre cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018 (nr. 844, 20 august 2018).
 • Hotărâre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 847, 20 august 2018).
 • Hotărâre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 853, 20 august 2018).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru ascensoare (nr. 394, 8 august 2018).
 • Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru securitatea generală a produselor (nr. 406, 10 august 2018)
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale publică:
 • Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului Ministerului Sănătății nr. 263 din 30 martie 2014 (nr. 784, 22 iunie 2018).
 • Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 861, 11 iulie 2018)
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică publică:
 • Raportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică la 31.12.2017
Consiliul Coordonator al Audiovizualului publică:
 • Decizie сu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licența de emisie (nr. 21/139, 1 august 2018).
 • Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 22/145, 15 august 2018).
Casa Națională de Asigurări Sociale publică:
 • Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 103-A, 31 iulie 2018).
Banca Națională a Moldovei publică:
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor (nr. 200, 9 august 2018)
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor (nr. 201, 9 august 2018)
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (nr. 202, 9 august 2018)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.