30
06 2016
3219

Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 184-192 (5617-5625) din 1 iulie 2016

Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care va ieși în tipar mâine, 1 iulie. Astfel, în prima parte „Legi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, veți găsi Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova și anume: • Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 138, 17 iunie 2016) • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 2161-VII, 27 iunie 2016) • Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 142, 17 iunie 2016) Din Actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova va fi publicată Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (condițiile de achitare de către avocați a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) (nr. 28, 29 aprilie 2016) Partea a II a MO „Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” va cuprinde următoarele acte: • Hotărîre cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat (nr. 810, 29 iunie 2016). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 787, 24 iunie 2016) • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.939 din 16 august 2007 (nr. 789, 25 iunie 2016) Partea a III – a următorului număr a MO va cuprinde Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova: Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 87, 22 iunie 2016) Dintre Actele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare menționăm Hotărîrea privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare (nr. 52/6, 24 septembrie 2015). Următorul număr al Monitorului Oficial va conține și Ordinul cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.402 din 13.05.2015 (nr. 557, 25 iunie 2016) care face parte din Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 184-192 din 1 iulie 2016 aici - ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.