29
06 2017
2207

Ediţia Monitorului Oficial din 30 iunie curent

În Monitorul Oficial Nr. 216-228 (6139-6151) de mâine, 30 iunie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 84, 25 mai 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege cu privire la statistica oficială (nr. 93, 26 mai 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău (nr. 105, 9 iunie) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 107, 9 iunie) şi Decretul pentru promulgarea ei • Hotărîre privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020 (nr. 56, 30 martie 2017) Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alineatul (1) litera a) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (soluționarea litigiilor de muncă) (nr. 28, 31 martie 2017) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016 (nr. 20, 26 mai 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale (nr. 447, 19 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 448, 19 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560 din 24 iulie 2013 (nr. 449, 19 iunie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind constituirea comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică, întocmit la Tbilisi la 28 aprilie 2017 (nr. 453, 20 iunie 2017). • Hotărîre pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică și ale Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (nr. 454, 21 iunie 2017). • Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 (nr. 456, 21 iunie 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului legii contabilității (nr. 457, 21 iunie 2017) • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 461, 26 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), semnat la Roma la 11 aprilie 2017 (nr. 462, 26 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (nr. 466, 26 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 471, 28 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea punctului 13 din Regulamentul Consiliului Naţional pentru Participare (nr. 472, 28 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni–Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016 (nr. 473, 28 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016 (nr. 474, 28 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate (nr. 475, 28 iunie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior (nr. 482, 28 iunie 2017) În PARTEA III Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova publică: • Raport privind utilizarea fondului rutier în anul 2016 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind limitarea provizorie a circulaţiei mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 179/193, 19 iunie 1017) Departamentul Poliţiei de Frontieră publică: • Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind condiţiile, procedura de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră (nr. 415, 20 iunie 2017) Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare (nr. 24/3, 9 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la acordarea licenței Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 25/1, 20 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la prescr ierea repetată Brokerului de Asigurare Reasigurare „INVEST INSURANCE” S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 25/9, 20 iunie 2017). • . Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 25/10, 20 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 25/11, 20 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.58/4 din 24.11.2016 (nr. 26/3, 23 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/5, 23 iunie 2017). • Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.6/8-O din 14.02.2013 (nr. 26/4-O, 23 iunie 2017) Consiliul Concurenţei publică: • Decizie (nr. ASO-19, 22 mai 2017) Inspectoratul de Stat al Muncii publică: • Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2016. Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 216-228 (6139-6151) de mâine, 30 iunie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.