11
07 2019
1618

Ediția Monitorului Oficial din 12 iulie 2019

Mâine, 12 iulie 2019, va ieși de sub tipar nr. 223–229 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 63, 5 iulie 2019) și Decretul de promulgare a acesteia • Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea securității statului nr.618/1995 (nr. 73, 5 iulie 2019) și Decretul de promulgare a acesteia Curtea de Conturi publică • Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018 (nr. 34, 25 aprilie 2019) În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.378/2018 (nr. 311, 10 iulie 2019). • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 312, 10 iulie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2018 (nr. 316, 10 iulie 2019) • Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală, întocmit la 1 iunie 2018 (nr. 317, 10 iulie 2019) • Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor de negociere şi semnare a unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 319, 10 iulie 2019) • Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 321, 10 iulie 2019) • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 322, 10 iulie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 323, 10 iulie 2019) • 393. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 324, 10 iulie 2019) În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și infrastructurii publică: • Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 140, 6 iunie 2019) • Ordin сu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile (nr. 146, 20 iunie 2019) • Ordin сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 159, 8 iulie 2019). Ministerul Finanțelor publică: • Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 101, 28 iunie 2019). Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru publică: • Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 07, 14 februarie 2019). Autoritatea Naţională de Integritate publică: • Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (nr. 5, 13 august 2018) • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 1/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte şi vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (nr. 6, 13 august 2018). Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 179, 27 iunie 2019) • Hotărâre privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 180, 27 iunie 2019).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.