13
11 2015
1240

Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit a fost modificat

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 186 din 04.11.2015, a fost modificat Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.61 din 04.06.2012. Astfel, rubrica 21 va avea un nou cuprins, prin care pe lângă răspunsul la informația „Venitul din vânzări al perioadei de gestiune, total:" și „inclusiv din activitatea de audit", se va mai răspunde și la informația „, din care": „auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate la:", „a) entitățile de interes public" și „b) alte entități conform prevederilor legislației în vigoare". Totodată rubrica 15 a suferit modificări de redacție, iar noul text al acesteia va fi „Numărul total al contractelor de audit realizate, inclusiv: (lit.a)+lit.b)", excluzându-se sintagma „încheiate şi". Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit se extinde asupra societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali care desfăşoară activitate de audit pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectivul ei constă în descrierea structurii, stabilirea modului de completare şi prezentare de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.