Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

14
04 2017
427

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 2

Как отражаются в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операции, освобожденные от уплаты сбора, если в отчетном месяце предприятие осуществляло операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора?
Detalii
03
02 2016
565

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanțelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanțelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”
Detalii
01
02 2016
1317

ПРИКАЗ № 180 от 12.10.2015 о порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2016 году

В целях зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2016 году
Detalii
11
12 2015
684

Cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010

ORDIN nr. 199 ”Cu privire la modificarea ordinului
Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010”
din 10 decembrie 2015


Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61 cu modificările şi completările ulterioare) şi punctului 3 alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288 cu modificările şi completările ulterioare),
Detalii
04
12 2015
479

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la SNC

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) lit.a) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61), în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 — cu titlu de recomandare și din 1 ianuarie 2015 — obligatoriu a noilor Standarde Naționale de Contabilitate.
Detalii
20
11 2015
1151

Au fost aprobate modificările la Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 191 din 09.11.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010
Detalii
20
11 2015
650

Cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 190 din 09.11.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor),orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010.
Detalii