Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

11
09 2018
312

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

Приказ министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г. об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/ учреждений претерпел изменения. Некоторые счета были скорректированы, добавлены новые счета, а несколько – исключены из классификации.

Так, внесены новые субсчета второго уровня:

222730 — Откомандирование лиц в дипломатические представительства и консульские учреждения;
Detalii
10
09 2018
213

Дополнен классификатор экономических кодов поступлений госбюджета

В «Мониторул Офичиал» от 7 сентября опубликованы дополнения к Приказу министра финансов № 158 от 22 декабря 2017 г. «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2018 году».

В целях уточнения порядка зачисления и учета платежей в соответствии с изменениями, внесенными в бюджетную классификацию, дополнен Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета. В частности, в приложение №1 внесены новые позиции:
Detalii
10
09 2018
126

Regulamentul Consiliului controlului financiar public intern

Un nou Regulament de organizare și funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern a fost aprobat de Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr.140 din 15 august curent şi va substitui regulamentul anterior, pus în aplicare prin Ordinul ministerului nr. 114 din 12.10.2012, în prezent abrogat.

Documentul a fost publicat în MO din 7 septembrie 2018 şi prevede că Consiliul este instituit ca organism profesional cu rol consultativ pe lângă Ministerul Finanţelor şi acţionează în vederea susţinerii implementării eficiente a controlului financiar public intern în sectorul public al Republicii Moldova.
Detalii
07
09 2018
798

Изменения в бюджетной классификации

Сегодня, 7 сентября 2018 г., в МО опубликованы изменения в Приказ министра финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации», принятые и введенные в действие 17 августа текущего года.

В частности, в экономической классификации и методологических нормах по ее применению (приложения №11 и №12) появилось семь новых кодов:
Detalii
07
09 2018
3961

Formularul IALS18, aprobat

Ministerul Finanţelor a aprobat formularul-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi Modul de completare al acestuia.

Conform documentului, acesta va intra în vigoare la 1 octombrie curent, iar prima perioadă de prezentare a Formei IALS18 este etapa II a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie-31 decembrie).
Detalii
20
07 2018
1562

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul oficial» от 17 июля текущего года опубликован приказ Министерства финансов об изменении и дополнении бюджетной классификации. Они коснулись шести приложений приказа Минфина №208 от 24.12.2015 «О бюджетной классификации».

В частности, в организационной классификации центральных органов власти наименование кода 0243 «Бюро межэтнических отношений» изменено на «Агентство межэтнических отношений». Это учреждение было реорганизовано в рамках реформы публичной администрации.
Detalii
14
06 2018
631

Condiţiile de casare a mijlocului fix

Cum putem casa un bun dacă: în contabilitate uzura este calculată deja de câțiva ani, în scop fiscal mai sunt 100 lei. Bunul face parte din categoria V. Putem sa-l casăm calculând pe el uzura în continuare în scopuri fiscale, sau se va casă doar la calcularea totală a uzurii în scopuri fiscale?
Detalii
13
06 2018
226

2. (29.1.11.8) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 4% veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare?

În conformitate cu prevederile pct. 85 din Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, suma veniturilor din vînzări obținute în cadrul activității operaționale cuprinde veniturile din:
Detalii
11
06 2018
522

Изменения в формуляре декларации DAJ17

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 09 от 15 января 2018 г. об утверждении типового формуляра Декларации о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия (форма DAJ17).

В частности, в графе «Категория налогоплательщика» появится новая категория «С1 — Адвокат, входящий в состав адвокатского бюро». Таким образом, эту декларацию будут заполнять восемь категорий налогоплательщиков:
Detalii
29
05 2018
710

1. (29.5.13) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?

În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.
Detalii