Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

02
09 2019
217

Изменение в порядке зачисления и учета платежей в НПБ

Минфин внес изменения и дополнения в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2019 году».

Согласно поправкам, опубликованным в «Monitorul Oficial» от 30 августа, средства, поступившие в госбюджет от превышения доходов над расходами публичного органа/публичного учреждения на самоуправлении (код – 141241, согласно Классификатору экономических кодов поступлений госбюджета, Приложение №1), будет администрировать Государственная налоговая служба, а не Министерство финансов.
Detalii
30
08 2019
502

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

Министерство финансов внесло изменения в План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухучета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденные ранее Приказом № 216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, в новой редакции представлены два субсчета второго уровня – изменены их наименования и описания:

• Субсчет «343210 — Продажа готовой продукции производственных единиц» заменен на «343200 — Уменьшение стоимости готовой продукции производственных единиц»
• Субсчет «344210 — Продажа готовой продукции подсобных сельских хозяйств» заменен на «344200 — Уменьшение стоимости готовой продукции подсобных сельских хозяйств».
Detalii
30
08 2019
1765

IALS18 și NER17 vor fi modificate

Astăzi, 30 august 2019, în Monitorul Oficial al RM Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.115 din 22 august 2019 Cu privire la modificarea unor ordine ale autorității. Modificările sunt operate în Ordinul nr.149 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea formularului-tip Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (Forma IALS18) și Ordinul nr.69 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia. Noile prevederi vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020.
Detalii
14
08 2019
1489

Principalele modificări și completări operate la Planul general de conturi contabile

În prezentul articol vor fi expuse aspectele generale privind modificările și completările operate la Planul general de conturi contabile.

Potrivit Ordinului MF nr.100 din 28 iunie 2019 au fost aprobate modificările și completările la Planul general de conturi contabile (în continuare — Planul de conturi), care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.
Detalii
13
08 2019
176

Asigurarea riscului de audit de către entitățile de audit

Pentru asigurarea riscului de audit, entitatea de audit, după caz, încheie cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibile riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

Totodată, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit conform primei prevederi, iar în cazul efectuării auditului la alte entități decât cele de interes public, entitatea de audit va constitui provizioane.
Detalii
09
08 2019
252

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» в пятницу, 9 августа, опубликованы изменения и дополнения в Приказ министра финансов № 208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации».

Согласно приказу Минфина, которые вступили в силу с момента подписания, 29 июля 2019 г., в классификации программ по видам деятельности (приложение № 8) появился новый код: 70263 – Проект «Улучшение предотвращения готовности и реагирования на химические и стихийные бедствия (EU-CHEM-REACT 2»). Незначительные редакционные изменения внесены и в код 70262.
Detalii
19
07 2019
2515

Изменения в Общем плане счетов бухгалтерского учета вступят в силу с 2020 г.

Министерство финансов утвердило изменения в Приказ №119/2013 об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета. Они опубликованы в «Monitorul Oficial» сегодня, 19 июля и вступят в силу с 1 января 2020 г. Изменения предприняты с целью методического обеспечения субъектов в связи с вступлением в силу с 2020 г. изменений к Национальным стандартам бухгалтерского учета и в целях исполнения положений Закона о бухучете и финансовой отчетности.

Согласно изменениям, в новой редакции представлен Раздел II Общего плана счетов бухучета «Перечень счетов бухгалтерского учета». Также опубликованы поправки в Раздел III «Характеристика и порядок применения счетов бухучета».
Detalii
12
07 2019
400

Proiectul modificărilor în formularele de raportare a impozitului pe venit

Corectarea erorilor comise în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18) se vor efectua prin prezentarea unei dări de seamă corectate în condițiile stabilite de art.188 din Codul fiscal. Totodată, aceasta urmează a fi prezentată și în cazul în care plăţile salariale ale conducătorilor auto angajați ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi depășesc 10 mii lei lunar.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor. După aprobarea documentului, vor intra noi prevederi în următoarele acte:
Detalii
08
07 2019
1957

Declararea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în IPC18, IRM19 și CAS18-AN

La data de 5 iulie 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.218-222) a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.98 din 28 iunie 2019, prin care au fost introduse unele modificări în modul de declarare, începând cu 1 iulie curent, a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă forma IPC18.

Modificările operate au fost condiționate de faptul că, începând cu 1 iulie 2019, potrivit modificărilor operate în Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, calculul şi plata indemnizației de incapacitate temporară de muncă se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), cu excepția primelor 5 zile calendaristice calculate pentru indemnizațiile cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă, care rămân a fi calculate și plătite de către angajatori.
Detalii
05
07 2019
1167

Минфин установил сроки сдачи отчетов

Сегодня, 5 июля, в «Monitorul Oficial» опубликован Приказ Министерства финансов об утверждении сроков представления финансовых отчетов за I полугодие 2019 г. В соответствии с документом, центральные публичные органы (всего 46 учреждений – аппарат президента, секретариата парламента, министерства, ведомства, Счетная палата, Конституционный суд и т.д.) должны представить финансовые отчеты за январь-июнь текущего года в период с 5 по 23 августа.

Для финансовых управлений 35-ти административно-территориальных единиц срок сдачи отчетности за I полугодие 2019 г. установлен в период с 12 по 23 августа.
Detalii