Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

23
08 2017
2

Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri şi să le confişte în cazul în care au constatat comiterea unei contravenţii

Pentru a asigura eventuala confiscare a bunurilor care au contribuit la săvârşirea contravenţiei, precum şi pentru a garanta executarea, la Codul contravenţional prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – CC) au fost operate completări care stabilesc măsurile procesuale de constrângere aplicate în cadrul procesului contravenţional:

  1. Amenda judiciară;
  2. Punerea sub sechestru.

Detalii
22
08 2017
72

Despre justificarea livrării de mărfuri la export persoanelor nerezidente

Dacă subiectul impozabil efectuează livrarea de mărfuri la export persoanelor nerezidente, prin ce document primar urmează să fie justificată operațiunea dată?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Detalii
22
08 2017
47

Бюджет 2016: структура доходов

Согласно Приказу № 115 от 7 августа 2017 г. Министерства финансов об опубликовании Отчета об исполнении государственного бюджета за 2016 г., в МО 18 августа текущего года был опубликован указанный в приказе документ.

В отчете указано, что общая сумма доходов в национальный публичный бюджет за прошлый год составила 29 231,0 млн леев, степень выполнения по сравнению с намеченным планом составила 100,9%, а по сравнению с поступлениями в 2015 году увеличилась на 9,8%.
Detalii
16
08 2017
1781

Сроки представления финансовых отчетов перенесли

Министерство финансов внесло коррективы в Приказ №104 от 4 июля 2017 г. об утверждении сроков представления финансовых отчетов за I полугодие и 9 месяцев 2017 г. центральными и местными органами публичной власти.

В частности, согласно приказу №113 от 1 августа 2017 года, уточнен общий перечень учреждений, которые должны подать отчетность, а также перенесен срок сдачи отчетности за I полугодие 2017 г.
Detalii
10
08 2017
1120

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

В «Monitorul Oficial» от 4 августа 2017 года опубликованы сразу три приказа министерства финансов oб изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 годa. Два из них приняты и вступили в силу 25 июля, один – 14 июня.

Так, в в План счетов бухгалтерского учета в бюджетной системе внесены следующие новые счета второго уровня:
Detalii
03
08 2017
862

Citiţi în Monitorul Oficial din 4 august 2017

În Monitorul Oficial Nr. 277–288 (6200–6211) de mâine, 4 august 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 101, 9 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii
02
08 2017
4422

CNAS comunică: BASS-AN şi REV5 vor fi prezentate odată pe an, până la 15 ianuarie

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă unele explicaţii aferente asigurării persoanelor fizice autorizate de Serviciul Fiscal de Stat să desfăşoare activitate în domeniul comerţului cu amănuntul.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 a operat completări la Codul Fiscal, printre care şi includerea ca contribuabili a persoanelor fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.
Detalii
31
07 2017
436

Изменения в нормах кассового исполнения бюджетов через казначейскую систему

В «Monitorul oficial» № 265–273 от 28 июля 2017 года опубликованы и вступили в силу изменения и дополнения в Методологические нормы кассового исполнения бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет, через систему органов казначейства Министерства финансов, утвержденные Приказом министра финансов № 215 от 28 декабря 2015 года.
Detalii
20
07 2017
1316

CET 15 обновлена

Министерство финансов аннулировало приказ №56 от 27 марта 2017 г. об утверждении формы декларации физического лица о подоходном налоге формы CET 17, которую планировалось ввести в 2018 году при сдаче отчетности за истекший налоговый год. Это предусмотрено в приказе №102 от 3 июля текущего года, который был опубликован в «Monitorul oficial» 14.07.2017 г.

Вместе с тем, Минфин утвердил новую форму Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET15) и Положение о ее заполнении.
Detalii
19
07 2017
864

Изменения в Плане счетов бюджетного учета

План счетов бюджетного учета претерпел ряд изменений: в нем появились семь новых субсчетов второго уровня, другие семь — были исключены, а наименования четырех субсчетов второго уровня скорректирваны. Это предусматривает опубликованный 14 июля в «Monitorul oficial» Приказ Министерства финансов от 8 июня 2017 года oб изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений.
Detalii