Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

14
06 2018
545

Condiţiile de casare a mijlocului fix

Cum putem casa un bun dacă: în contabilitate uzura este calculată deja de câțiva ani, în scop fiscal mai sunt 100 lei. Bunul face parte din categoria V. Putem sa-l casăm calculând pe el uzura în continuare în scopuri fiscale, sau se va casă doar la calcularea totală a uzurii în scopuri fiscale?
Detalii
13
06 2018
172

2. (29.1.11.8) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 4% veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare?

În conformitate cu prevederile pct. 85 din Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, suma veniturilor din vînzări obținute în cadrul activității operaționale cuprinde veniturile din:
Detalii
11
06 2018
491

Изменения в формуляре декларации DAJ17

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 09 от 15 января 2018 г. об утверждении типового формуляра Декларации о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия (форма DAJ17).

В частности, в графе «Категория налогоплательщика» появится новая категория «С1 — Адвокат, входящий в состав адвокатского бюро». Таким образом, эту декларацию будут заполнять восемь категорий налогоплательщиков:
Detalii
29
05 2018
665

1. (29.5.13) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?

În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.
Detalii
25
05 2018
1736

Изменения в бюджетной классификации

Минфин включил ряд новых программ, проектов и кодов в бюджетную классификацию, утвержденную Приказом №208 от 24 декабря 2015 г. Соответствующие поправки в приложения №2, 7, 8, 10, 11 и 12 этого приказа опубликованы в «Monitorul oficial» 25 мая.

В частности, в организационную классификацию включен новый орган публичного управления под кодом «0251» — Агентство по инвестициям, а в классификации программ в сфере юстиции появилась новая подпрограмма — «4019 — Организация деятельности системы прокуратуры».
Detalii
25
05 2018
90

3. (29.1.3.5.14) Se va permite la deducere amortizarea proprietății date în locațiune, care potrivit Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare” în contabilitate este recunoscut ca investiție imobiliară?

În conformitate cu prevederile pct. 4 din Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06 august 2013, investiție imobiliară reprezintă proprietate imobiliară deținută (de proprietar sau locatar în baza unui contract de leasing financiar), mai degrabă în scopul închirierii și/sau pentru creșterea valorii acesteia, decât pentru a fi:
Detalii
23
05 2018
1928

Независимая деятельность физлиц: учет продаж и покупок, регистрация ККМ

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 130 от 30 сентября 2010 г. об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Акт закупки товаров», в Приказ № 2 от 9 января 2017 г. об утверждении отдельных типовых формуляров, относящихся к независимой деятельности, осуществляемой физическими лицами и Приказ № 69 от 20 апреля 2017 г. об утверждении типового формуляра «Отчет о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах» (Форма NER-16) и Порядка его заполнения.
Detalii
10
05 2018
378

10. (29.1.7.3.5) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20),
Detalii