Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

29
09 2020
111

Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
09 2020
161

(40.3.11) Care sunt subiecții calificați drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale în sensul Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020?

Conform pct. 32 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), producători agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

29
09 2020
134

(40.3.12) Care sunt documentele ce urmează să fie prezentate de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA?

Conform pct. 31 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), la solicitarea rambursării TVA pentru perioada/perioadele din Programul de rambursare a TVA de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, solicitanții concomitent cu cererea urmează să prezinte și actele de constatare a pierderilor a producției agricole, aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.

23
09 2020
2567

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 22.09.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale MF

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 septembrie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 22.09.2020 cu privire la modificarea unor ordine. 

 

În conformitate cu articolele 7 și 12 ale Articolului I din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 (7437-7438) din 25 aprilie 2020), în redacția Legii pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative nr.176 din 11 septembrie 2020,

Detalii
10
08 2020
1129

Утвержден Классификатор категории застрахованных лиц в 2021 году

В «Monitorul Oficial» опубликован приказ Министерства финансов №96 от 30 июля о внесении изменений в некоторые приказы. Часть положений вступила в силу 7 августа, часть начнет применяться с 1 января 2021 года.

 

 
Так, в Приказе №126 от 4 октября 2017 г. об утверждении типового формуляра (Форма IPC18) «Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкцию о порядке заполнения данного формуляра» внесено уточнение, что последним налоговым периодом, за который налоговые обязательства декларируются согласно типовому формуляру IPC18 , является декабрь 2020 года. Это связано с тем, что с  1 января 2021 года вводится Форма IPC21.

Detalii
07
08 2020
2529

Formularul IPC21, publicat

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 august curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat.
Formularul respectiv va substitui cel al Dării de seamă IPC18, ținând cont de modificările introduse prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care vor fi puse în aplicare din anul viitor.

 


Detalii
03
08 2020
496

Отчет по недоимкам изменен

Министерство финансов внесло изменения в Положение о порядке проведения записей в лицевых счетах налогоплательщиков и оформления отчетов по налоговым обязательствам, в том числе недоимкам, утвержденное 9 декабря 2005 г. Приказом минфина №103  о регламентировании записей в лицевых счетах налогоплательщиков.
 
Так, если до 31 июля при оформлении ежемесячных отчетов по налоговым обязательствам налогоплательщиков  ГНС, на основании данных, отраженных в информационной системе, должна была указывать всю информацию по недоимке перед национальным публичным бюджетом соответственно бюджетной принадлежности,
Detalii
26
06 2020
2061

Ordinul MF nr. 74 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 iunie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 74 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22) şi întru asigurarea metodologică a entităților în contextul implementării modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019,


ORDON:


Detalii