Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

15
04 2019
906

Contravențiile pot fi achitate în trei zile lucrătoare

Astăzi, 15 aprilie 2019, intră în vigoare prevederile Ordinului nr. 45 din 5 martie 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor și publicat în MO din 15 martie, prin care sunt modificate și completate prevederile Ordinului nr. 121 din 13 septembrie 2018.

Astfel, contravenientul este în drept să achite jumătate din amendă, dacă o plăteşte în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. Astfel, persoana vinovată de comiterea unei contravenții în zilele nelucrătoare va avea la dispoziție mai mult timp pentru achitarea amenzii cu reducere (anterior era prevăzut că, pentru a beneficia de reducerea de 50% din suma contravenției aplicate, contravenientul avea la dispoziție 72 de ore din momentul stabilirii acesteia).
Detalii
12
04 2019
263

Изменения в бюджетной классификации

Министерство финансов внесло изменения и дополнения в Приказ №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации». Соответствующий документ опубликован сегодня, 12 апреля 2019 г., в «Monitorul Oficial».

Так, в приложение №8 («Классификация программ — В. Виды деятельности») внесен новый код:
70255 — Проект «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий и жилых домов в муниципии Кишинев».
Detalii
11
04 2019
1468

Аннулируется Приказ Минфина №146 от 23 октября 2014 г.

На основании Постановления Правительства №141 от 27 февраля 2019 г. о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов, с 15 апреля 2019 г. аннулируется Приказ №146 от 23 октября 2014 г. об утверждении Положения о порядке регистрации и осуществления контроля за использованием контрольно-кассовых машин.

Напомним, Постановление №141 (опубликовано 15 марта 2019 г. в «Monitorul Oficial») утверждены сразу три положения, которые касаются использования контрольно-кассового оборудования:
Detalii
08
04 2019
276

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» 5 пареля 2019 г. опубликованы изменения и дополнения в Приказ Министерства финансов №208 от 24 декабря 2015 г. «О бюджетной классификации». В частности, в приложение №7 «Классификация программ — А. Программы и подпрограммы» внесен новый код «7012 — Химическая защита и безопасность», а в новой редакции представлены три других кода:
• «0602 — Продвижение национальных интересов посредством учреждений дипломатической службы»;
• «6903 — Сохранение и повышение плодородия почвы»;
• «7002 — Интегрированный менеджмент отходов и химических веществ».
Detalii
25
03 2019
3053

IRM19 va fi pus în aplicare din 1 aprilie

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 februarie 2019. Prevederile acestuia vor fi puse în aplicare din 1 aprilie 2019.
Detalii
22
03 2019
1400

Modificările la SNC, publicate

Astăzi, 22 martie 2019, în MO nr.101-107, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 48 din 12 martie curent cu privire la modificarea Ordinului nr.118/2013 al aceleiași autorități, prin care au fost aprobate Standardele Naționale de Contabilitate.

Astfel, documentul oferă redacția nouă SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

Totodată, sunt modificate Standardele:

”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”
Detalii
18
03 2019
620

Formularul procesului-verbal de contravenție, modificat

Contravenientul este în drept să achite jumătate din amendă, dacă o plăteşte în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. Ministerul Finanțelor a publicat în MO din 15 martie curent Ordinul nr. 45 din 5 martie 2019, prin care sunt modificate și completate prevederile Ordinului nr. 121 din 13 septembrie 2018. Astfel, persoana vinovată de comiterea unei contravenții în zilele nelucrătoare va avea la dispoziție mai mult timp pentru achitarea amenzii cu reducere (anterior era prevăzut că, pentru a beneficia de reducerea de 50% din suma contravenției aplicate, contravenientul avea la dispoziție 72 de ore din momentul stabilirii acesteia).
Detalii
14
03 2019
992

Acte publicate în Monitorul Oficial din 15 martie 2019

Mâine, 15 martie 2019, va ieși de sub tipar nr. 94-99 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii
13
03 2019
228

13. (29.1.5.6) Poate servi bonul fiscal ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital?

Baza valorică a activului de capital se determină în conformitate cu prevederile articolului 42 din Codul fiscal.

Astfel, conform prevederilor alin. (1) din articolul menționat, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie:
Detalii
13
03 2019
185

9. (29.1.5.11) Care sunt documentele ce confirmă baza valorică a unui activ de capital?

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.

Astfel, în dependență de modul în care activul de capital a fost dobîndit baza valorică se va confirma prin documentele corespunzătoare.
Detalii