Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

25
04 2018
358

O R D I N despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia nr. 5 din 11 ianuarie 2017

În scopul executării prevederilor articolului 14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificările şi completările ulterioare, despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia,
Detalii
23
04 2018
232

Formularele ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții, modificate

În Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova au fost introduce modificări şi completări.

Amintim, că prin Ordinul nr. 50 au fost aprobate formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”, formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență”, formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova”,
Detalii
21
04 2018
312

ПРИКАЗ об утверждении формы Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, и инструкции по его заполнению № 5 от 11 января 2017

Во исполнение положений статьи 14 Закона о плате за загрязнение окружающей среды № 1540-XIII от 25 февраля 1998 (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №54-55, ст. 378), с последующими изменениями и дополнениями,
Detalii
18
04 2018
260

O R D I N privind particularităţile administrării prevederilor art. 90/1 alin. (3/4) din Codul fiscal nr. 693 din 26 decembrie 2007

În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Titlul V al Codului fiscal,
Detalii
05
04 2018
170

2. (29.1.3.7.5) Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?

Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezidentare dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv.
Detalii
02
04 2018
430

Изменения в бюджетной классификации

В «Monitorul oficial» 30 марта опубликован приказ Министерства финансов о внесении изменений и дополнений в бюджетную классификацию. Часть из них вступила в силу с 14 марта, некоторые начнут применяться с 1 апреля. Приказом внесены несколько новых кодов, программ и видов экономической деятельности, а также уточняются наименования некоторых кодов.

Так, в приложении №2 «Организационная классификация – А. Центральные органы публичного управления» внесены следующие новые коды:
Detalii
27
03 2018
253

2. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și prevederile Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit
Detalii