Catalogul tematic
Тематический каталог

Ordine ale Ministrului Finanţelor Republicii Moldova

11
01 2021
372

Modificarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial nr. 1-8 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 14.12.2020 privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr.113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare,


Detalii
28
12 2020
984

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, publicat

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2020 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 154 din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

 

 

Ghidul este elaborat în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardelor Naționale de Contabilitate și altor reglementări contabile și are caracter de recomandare. Obiectivul documentului este prezentarea modului de întocmire a situațiilor financiare în baza unui studiu de caz convențional.


Detalii
28
12 2020
526

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 164 din 21 decembrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
21
12 2020
584

A fost modificată Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 156 din 09.12.2020 privind modificarea Clasificației bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

 


Detalii
18
12 2020
366

Modificări în clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de azi, 18 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 144 din 23 noiembrie 2020 privind modificarea Clasificației bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
11
12 2020
364

Modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 decembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 149 din 26.11.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727, din 31.12.2015),


Detalii
30
10 2020
467

(40.2.4) Pentru ce perioadă se acordă subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

 Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile achitate aferente șomajului tehnic şi/sau staționării în perioada stării de urgență de la 17 martie pînă la 15 mai 2020, precum şi în perioada 16 mai - 30 septembrie 2020 inclusiv (pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, Hotărârea Guvernului nr 653 din 26.08.2020, precum şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020)

12
10 2020
692

Modificări la Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 9 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.123 din 28.09.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind
Detalii