18
05 2017
2870

În Monitorul Oficial din 19 mai 2017 vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial Nr. 155-161 (6078-6084) de mâine, 19 mai 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr. 48, 30 martie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 49, 30 martie 2017) • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 63, 6 aprilie 2017) • Lege privind declararea utilităţii publice de interes național a lucrărilor de construcție și de reconstrucție a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Şuri, Şuri–Donduşeni, Chişinău–Hînceşti, Hînceşti–Cneazevca, Şoldăneşti–Ignăţei (nr. 67, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru completarea titlului II din Constituția Republicii Moldova (nr. 70, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru completarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (nr. 72, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Acordului de grant între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Adaptarea la schimbările climatice” (nr. 161-VIII, 5 mai 2017) • Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 180-VIII, 15 mai 2017). • Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate (NIF) (nr. 181-VIII, 15 mai 2017) În Partea IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (nr. 292, 10 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016 (nr. 293, 10 mai 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (nr. 299, 11 mai 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 5 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 300, 11 mai 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (nr. 302, 11 mai 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 305, 15 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 (nr. 306, 16 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea participării Agenției „Apele Moldovei” la fondarea societății comerciale cu capital parțial de stat SA „Aqua Nord” (nr. 307, 17 mai 2017). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și servicii (nr. 308, 17 mai 2017). În PARTEA III Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină publică: • Ordin privind completarea Ordinului nr. 1076/720-A din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 366/229-A, 16 mai 2017) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea Planului Naţional de Numerotare (nr. 15, 14 martie 2017) Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică. • Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 153-O, 2 mai 2017). • Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 156-O, 3 mai 2017) Biroul Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum . Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/8 din 6 septembrie 2007 (nr. 14/14, 31 martie 2017). • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piața de capital (nr. 14/15, 31 martie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 17/5, 21 aprilie 2017). • Hotărâre cu privire la reperfectarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni Compania „REGISTRU” (nr. 20/1, 5 mai 2017). • Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe Acțiuni de Producere a Materialelor de Construcție Nemetalice „CARIERA COBUSCA” (nr. 20/2, 5 mai 2017). Consiliului Concurenţei publică: • Decizie (nr. ASR-8, 3 aprilie 2017). • Decizie (nr. ASR-11, 12 aprilie 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 155-161 (6078-6084) de mâine, 19 mai 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.