01
06 2017
2322

În Monitorul Oficial Nr. 171-180 de mâine, 2 iunie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 66, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 5 mai 2017) şi Decretul privind promulgarea ei. Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova • Hotărâre privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă) (sesizarea nr. 37b/2014) (nr. 14, 2 mai 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 260, 28 aprilie 2017) • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 330, 25 mai 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 331, 25 mai 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați (nr. 332, 26 mai 2017). • Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.846 din 4 decembrie 2015 (nr. 333, 26 mai 2017) • Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Decizia Consiliului şefilor de guverne ale statelormembre ale Comunităţii Statelor Independente privind Concepţia dezvoltării strategice a transportului feroviar al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în anul 2020, adoptată la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 336, 26 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 344, 29 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2016 (nr. 345, 29 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2016 (nr. 346, 29 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Turcia şi Republica Moldova privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, semnate la Ankara la 14 decembrie 2016 (nr. 347, 29 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 (nr. 350, 30 mai 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 352, 30 mai 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 354, 31 mai 2017). • Hotărîre pentru modificarea punctului 31 al Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (nr. 376, 31 mai 2017). • Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2017 (nr. 377, 31 mai 2017). • Hotărîre сu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine” (nr. 379, 31 mai 2017). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Palanca–Maiaki–Udobnoe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 384, 31 mai 2017). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Giurgiuleşti–Reni pe teritoriul Ucrainei (nr. 385, 31 mai 2017). În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică: • Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 78, 18 mai 2017). • Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 82, 23 mai 2017). Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat (nr. 17/7, 21 aprilie 2017) Bănca Naţională a Moldovei publică: • Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii (nr. 130, 24 mai 2017). • Hotărîre cu privire la abrogarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informației aferente Balanței de Plăți despre creditele externe și autorizațiile de scoatere a valutei din țară (nr. 135, 24 mai 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 171-180 din 2 iunie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.