15
06 2017
1858

În Monitorul Oficial Nr. 190–200 (6113–6123) de mâine, 16 iunie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 96, 2 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei. • Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securității sociale (nr. 214-VIII, 8 iunie 2017). • Decret pentru aprobarea semnării Protocolului Opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 216-VIII, 12 iunie 2017). Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova • Hotărâre privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă) (sesizarea nr. 37b/2014) (nr. 14, 2 mai 2017). • Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 101 alin.(1) din Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (sesizarea nr.41a/2017) (nr. 15, 2 mai 2017). • Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (intima convingere a judecătorului) (sesizarea nr. 27g/2017) (nr. 18, 22 mai 2017). PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 410, 8 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chișinău la 4 mai 2017 (nr. 412, 9 iunie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare (nr. 413, 9 iunie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la importul unor bunuri materiale (nr. 414, 12 iunie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 415, 12 iunie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 417, 12 iunie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16 decembrie 2016 (nr. 418, 12 iunie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova (nr. 419, 12 iunie 2017). În PARTEA III Ministerul Economiei al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-13:2017 „pH-metre și pX-metre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 34, 21 martie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-14:2017 „Analizator voltamperic tip ABA. Procedura de verificare metrologică” (nr. 35, 21 martie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-12:2017 „Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 36, 21 martie 2017). Biroul Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum. Comisia Naţionale a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Firmei de Brokeri „BROKWEST” S.A. (nr. 24/1, 9 iunie 2017). • Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 24/2, 9 iunie 2017). Serviciul Fiscal de Stat publică: • Hotărîre cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele țării (nr. 129, 29 mai 2017). Bănca Naţională a Moldovei publică: • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 (nr. 141, 24 mai 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar (nr. 143, 2 iunie 2017). • Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 9 iunie 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 190–200 (6113–6123) din 16 iunie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.