15
08 2014
1640

În atenţia titularilor procedurilor simplificate de vămuire

Astăzi, 15 august a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238 - 246 din 15.08.2014 Hotărîrea de Guvern nr. 647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova. Prin urmare, agenţii economici în termen de 60 de zile se vor putea racorda la noile prevederi ale Hotărîrea de Guvern nr. 647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova, prin depunerea unei cereri în adresa Serviciului Vamal. Astfel, Agenţii economici, care la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, dețin statut de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire, nr. 521-O din 10.12.2012 (Monitorul Oficial din 28.12.2012, nr.273-279/1637 ), și care întrunesc condițiile de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire sau de acordare a statutului de Agent economic autorizat, vor putea solicita simplificările și facilitățile, stipulate în Secţiunile 271 și 281 din Codul vamal al Republicii Moldova, prin depunerea cererii Serviciului Vamal în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei Hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În acest caz Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea statutului de titular al procedurii simplificate, iar simplificările și facilitățile se aplică pînă la luarea deciziei Serviciului Vamal privind eliberarea sau refuz în eliberarea Autorizației pentru proceduri simplificate de vămuire sau a Certificatului de Agent economic autorizat. În cazul nedepunerii cererii, în termenul stabilit, simplificările şi facilităţile de care a beneficiat titularul procedurilor simplificate în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.521-O din 10.12.2012, îşi pierd valabilitatea începînd cu a 61 zi de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri. Notă: Hotarîrea de Guvern are drept obiectiv detalierea prevederilor Codul vamal al Republicii Moldova în vederea determinării modului de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale şi modul de acordare a statutului de Agent economic autorizat (AEO). Aceste proceduri au ca obiectiv promovarea conformării voluntare la respectarea legislaţiei vamale şi prevăd acordarea mai multor facilităţi şi avantaje companiilor cu un grad sporit de încredere, care întrunesc condiţiile stipulate în Codul vamal. Astfel Agenţii economici autorizaţi de către Serviciul Vamal vor beneficia de un număr redus de controale vamale şi se vor bucura de traversări mai rapide ale frontierei. Totodată formalităţile vamale pentru mărfurile importate/exportate de aceşti agenţi economici vor fi perfectate în regim prioritar. De asemenea companiile vor avea posibilitate de a alege locul efectuării controlului, de exemplu la depozitul său, ceea ce permite efectuarea controlului în termen mai scurt şi cu cele mai mici costuri. Agenţii autorizaţi vor avea dreptul să declară mărfurile cu un număr mai redus de acte vamale, precum şi vor putea depune declaraţii vamale incomplete sau simplificate. Suplimentar, Agenţi economici se bucură şi de unele avantaje indirecte precum: recunoaştere drept partener de afaceri de încredere, întărirea securităţii şi siguranţei întreprinderii; reducerea costurilor. Mai mult, aplicarea procedurilor simplificate de vămuire şi a programului Agentul Economic Autorizat constituie un element-cheie în procesul de modernizare a sistemului vamal şi armonizare cu standardele europene. Astfel, redacţia proiectului transpune prevederile legislaţiei vamale din UE şi este în corelare cu obiectivele Acordului de asociere cu UE şi Standardele - Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor, la care RM este parte. Pentru a primi mai multe informaţii la subiectul Proceduri simplificate şi Statutul de Agent Economic Autorizat, sau a adresa anumite întrebări tematice, puteţi contacta Secţia proceduri simplificate din cadrul Direcţiei organizarea controlului vamal, tel: + 373 22 574 139/ 574 198.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.