07
11 2019
1355

Mâine, 8 noiembrie, citim în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 329-336 al Monitorului Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale. ÎN PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică • Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2018 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr. 53, 6 septembrie 2019). În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova publică: • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 834/2014 (nr. 503, 1 noiembrie 2019) • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576/2017 (nr. 504, 1 noiembrie 2019) • Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 574/2013 cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializă (nr. 521, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și la abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 523, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, întocmit prin schimb de note la 8 august 2019, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la 27 noiembrie 2003 (nr. 524, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri și executarea lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,3–96,0 (nr. 525, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 526, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 527, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 528, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale, la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 529, 6 noiembrie 2019) • Hotărîre cu privire la modificarea Statutului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1188/2018 (nr. 530, 6 noiembrie 2019). În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice” (nr. 266, 23 octombrie 2019) • Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.543 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 283, 4 noiembrie 2019). Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 100 din 29 august 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 142, 28 octombrie 2019) • Ordin privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (nr. 146, 4 noiembrie 2019). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 235, 25 octombrie 2019.) • Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 255, 30 octombrie 2019.) Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2020 (nr. 52/12, 4 noiembrie 2019) Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.208/2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 262, 24 octombrie 2019). • Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 268, 30 octombrie 2019) • Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 270, 31 octombrie 2019). Cuprinsul MO nr.329-336.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.