08
07 2014
3991

Modificări şi completări la Clasificaţia bugetară.

Pin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 25.06.2014 au fost operate modificări şi completări la Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008. Paragrafului 20 “Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată” din capitolul 111.00 „Impozite pe venit”, începînd cu 4 iulie 2014 s-a redenumit în „111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”. 115. 41 “Taxa de amplasare a publicităţii” s-a redenumit în 115. 41 “Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”. 122.30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” va purta denumirea 122.30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii” 122.68 „Taxa pentru evacuarea deşeurilor” s-a redenumit în 122.68 „Taxa pentru salubrizare”. Paragraful 122. 67 “Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor” a fost exclus. Pentru a vedea şi celelalte modificări/completări vezi Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 25.06.2014. Mai multe informații citiți aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.