11
12 2015
2936

Persoanele fizice își vor declara veniturile conform noului formular CET 15

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 decembrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 01.12.2015, conform căruia a fost aprobat formularul CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia. Declaraţia se va prezinta obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal*) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal), atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Declaraţia prezentată pe suport de hârtie se va completa cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Corectarea informaţiei în Declaraţie se efectuează prin depunerea unei Declaraţii corectate, în modul şi în termenul prevăzut de art.188 din Codul fiscal. În mod electronic, declarația se va completa utilizând resursele informaţionale disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut de instrucţiunile întocmite de acesta. În Declaraţie se vor indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997. Termenul de prezentare a Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit forma CET 15 este stabilit in art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, adică nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Motivele de bază ce au dus la înlocuirea Declarației CET 08 cu Declarația CET 15 sunt următoarele:
 • actualizarea indicatorilor prezenți în formularul CET08 prin prisma modificărilor operate în legislația fiscală, dar și ca un răspuns la recomandările organismelor internaționale și partenerilor, în partea ce ține de optimizarea modului de raportare a veniturilor obținute de către persoanele fizice;
 • prezentarea de către persoanele fizice rezidente cetățeni, și de alte categorii de persoane fizice și anume: persoane fizice străine şi apatride ce sunt considerate rezidente în scopuri fiscale (la moment nu este o claritate despre modul în care acestea urmează să-și raporteze obligațiile, pornind de la existența unei dări de seamă alternative - Forma NER08 - formă, ce, de asemenea, urmează a fi revăzută);
 • identificarea contribuabililor prin intermediul datelor suplimentare (e-mail, telefon), care, pe de o parte, va facilita comunicarea dintre contribuabili și organul fiscal, iar, pe de altă parte, va contribui la crearea bazei de date comprehensive a contribuabililor care, în calitatea sa de asimilator de informație fiscală, vor beneficia de canale de comunicare bazate pe infiltrarea tehnologiilor moderne avansate;
 • concretizarea listei veniturilor obținute de persoana fizică în partea ce ține de veniturile obținute de peste hotarele țârii, fiind introdusă delimitarea în venituri din investiții financiare - în calitatea sa de unicele tipuri de venituri care sunt impozabile pentru persoanele fizice rezidente cetățeni, fiind obținute din surse din afara Republicii Moldova;
 • etc.
Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016. Tot atunci, se va abroga Hotărîrea Guvernului nr. 1398 din 08.12.2008 pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (forma CET 08). Notă: * Articolul 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal: Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:
 1. persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
 2. persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
 • obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 10128 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);
 • obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 29640 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
 • obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an;
 • obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 29640 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;
 • direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.