Redacția
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.1. Colegiul de redacție (conform ordinului nr.156 din 26.03.18)
— Dorel Noroc— Igor Lazari
— Lidia Foalea—Elena Taban
— Igor Țurcanu— Liliana Agarcova
— Petru Griciuc— Veaceslav Ciobanu
— Valeria Nedelea— Natalia Tonu
— Nicolae Platon
/tr>
2. Grupul de lucru (conform ordinului 242 din 20.05 2020)
— Ludmila Botnari— Igor Țurcanu
— Dorel Noroc— Iuri Lichii
— Olga Golban— Vitalie Ciumacenco
— Victoria Belous— Igor Lazari
— Lidia Foalea—Parascovia Cebotarenco
— Natalia Tonu
Parametrii tehniniciDescrierea
Categoria:publicație destinată tuturor contribuabililor
Limba:rus/rom
Editată:din mai 2011
Frecventa:6 ediții pe an
Numarul de pagini:120
Productie:color
Dimensiune:A4 (210x297mm)
Redactor Șef:Tatiana Smeșnaia